BASINDAN YAZILAR
İşçiye 161, Gazeteciye 2.651 TL Cezası Var / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

İşçiye 161, Gazeteciye 2.651 TL Cezası Var / Mustafa İşcan

 Değerli okurlar, bugün sizlere 10 ve üzeri çalışanı olan işverenlerin işçilerinin maaşlarının bankaya yatırılmamasından dolayı işverene ve işçiye kesilecek cezalardan bahsetmek istiyorum. Tabi 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışanları ne kadar ilgilendirirse 854 sayılı Deniz-İş Kanuna Göre ve 5953 sayılı Basın-İş Kanununa göre çalışan gazeteci ve yazarları da o kadar ilgilendiriyor.

Bilindiği üzere SGK kayıtdışı ile mücadele kapsamında çeşitli adımlar atarak bu oranı en az seviyeye düşürme çabasında olup, en somut örnek olarak çalışanların maaşlarının banka kanalı ile yatırılması için yapılan düzenlemelerdir. Ülkemizde çalışanların kayıt altına alınmasında bir adımda 18.11.2008 tarih 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğe göre işverenler işlem yapacaktır.

-  6098 sayılı Borçlar Kanununa Göre,

-  5953 sayılı Basın-İş Kanununa Göre,

-  854 sayılı Deniz-İş Kanuna Göre,

-  4857 sayılı İş Kanununa Göre,

Ücret, İkramiye ve her türlü ödemenin banka aracılığı ile yaptırılması düzenlenmiştir.

Şu an çalışan sayısı 10 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Süleyman Soylu yakın zamanda bu sayının 5 ve üzeri çalıştıranlar olarak yönetmeliğin değişeceğini belirttiğinden dolayı işçi ve işverenlerin bu cezalara maruz kalmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir.

-  5953 sayılı Kanuna göre Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda da çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

-  854 sayılı Deniz İş Kanununa göre Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

İşyerleri ve işletmelerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.                                                     

 

BANKA ŞUBESİ YOKSA PTT ŞUBESİ İLE İŞLEM YAPILIR

GAZETECİ, YAZAR, GEMİ ADAMI VE İŞ KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞÇİLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZA TUTARLARI 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN %5.58 ZAMLANARAK AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE OLMUŞLARDIR.

- Gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ücreti bankaya yatırılmayan her bir gazeteci için işverene 2.651TL idarî para cezası,

- Gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, 854 sayılı Kanunun 51’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince, ücreti bankaya yatırılmayan her gemi adamı için işveren, işveren vekili hakkında 2.121 TL idari para cezası,

İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline ya da üçüncü kişiye, İş Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından ücreti bankaya yatırılmayan her işçi ve her ay için, işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye 161TL idari para cezası, uygulanır.

 

08.09.1999 SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN MEMURUN EMEKLİLİĞİ

MEHMET AKİF

Diyanet teşkilatında çalışıyorum. 27.02.1984 doğum tarihim 01.01.2004 memurluğa girişim. 4 ay 11 gūn kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik Dâhil Toplam Hizmet Sürem: 12 yıl, 4 ay, 11 gündür.

Bu bilgi çerçevesinde ne zaman emekli olurum?

 

Mehmet Akif bey, 01.01.2004 memurluğa başlangıcınız ile kanun der ki; 08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

ANNENİZ KISMİ OLARAK 2016 ARALIK’TA EMEKLİ OLUR

FATİH MEHMET ACAR

Annem 23.12.1958 doğumlu. 08.02.1993’te Bağ-Kur’a girdi. 30.12.2000 tarihinde terk etti. 01.11.2011 tarihinde SSK’ya girdi. 30.05.2015’te 3.5 yılını doldurarak toplam 3893 gün oldu. Ne zaman emekli olur?

 

Fatih Mehmet bey, anneniz 08.02.1993 sigorta başlangıcı ile anneniz 20 yıl 49 yaş 5600 gün ile emekli olur. Ancak bu şartları tamamlaması zor olduğundan kısmi yani halk arasında yaşlılık aylığı için ise 15 yıl 58 yaş 3600 gün ile 23.12.2016 tarihinde emekli olur.

 

3 AY SONRA EMEKLİ OLURSUNUZ.

TANJU ATAN

01.11.1988 sigorta girişim, 08.08.1966 doğum tarihim. 7560 gün ödenmiş primim var. Ne zaman emekli olurum? İşe girişten önce askerlik görevini yaptım.

 

Tanju bey, 01.011.1988 sigorta başlangıcınız ile 25 yıl 51 yaş 5450 gün ile emekli olursunuz. 155 günlük askerlik borçlanması ve ödemeniz ile 1 yıl erken emekli olursunuz. Yani 50 yaş 5375 günü doldurduğunuz tarih olan 08.08.2016’da emekli olabilirsiniz.

 

ANNENİZ ÇİFT MAAŞ ALABİLİR

MÜCAHİT GARİP

Annem 1955 doğumlu. Babamdan memur maaşı alıyor. Kendisi de 1987’de 90 gün SSK, 210 gün Bağ-Kurlu görünüyor. Emeklilik primini tamamlarsa kendisi de emekli olup maaş alabilir mi?

 

Mücahit bey, anneniz babanızdan dolayı ölüm (dul) maaşı almakta olup kendisi 4-a’dan (SSK) 3600 günü veya 4-b’den (Bağ-Kur) 5400 günü tamamladığında kendi emekli aylığını da almaya hak kazanır. Hem eşten hem kendisinden maaş alması yasaldır. SGK için bir sakıncası yoktur.

(Milligazete.com | 18.05.2016)

GÜNDEM