BASINDAN YAZILAR
Basit Usule Tabi Mükelleflerde Kazanç İndirimi / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak - MuhasebeTR

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Kazanç İndirimi / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak

 25 Şubat 2016 tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan yazımızda; 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 6663 Sayılı Kanun'la getirilen düzenlemelerden genç girişimcilere tanınan gelir vergisi istisnası açıklanmıştı. Bu yazımızda ise, anılan Kanunla basit usulde vergilendirilen mükelleflere getirilen gelir vergisi indirimine ilişkin açıklamalar yapılacaktır.

6663 saylı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen 15. bent hükmünde; basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmının beyanname üzerinde indirilebileceği belirtilmiştir. 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde de anılan hükmün uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Anılan düzenlemelere göre;

- Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8 bin TL'lik indirim uygulanacaktır.

- Bu indirim, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacaktır. Dolayısıyla, indirim 2016 yılına ait kazançlara ilişkin olarak 2017 yılında verilecek beyannamede dikkate alınacaktır.

- Söz konusu indirim, basit usule tabi mükelleflerin sadece ticari kazançlarına uygulanacak olup, beyana tabi diğer gelir unsurlarının da bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmayacaktır.

- Vergilendirme döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8 bin TL'nin altında kazanç elde edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı kalırsa bu indirim tutarı ertesi yıllara devredilemeyecektir.

- Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellefler genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8 bin Türk liralık indirimden birlikte yararlanamayacaklardır. Ancak, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8 bin Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirleyeceklerdir.

- Basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir nedenle takvim yılı içerisinde gerçek usule geçmeleri durumunda, 8.000 Türk liralık indirimden yararlanmaları mümkün değildir. Ayrıca, gerçek usule geçen mükellefler genç girişimci istisnasına ait diğer şartları taşısalar dahi ilk defa mükellefiyet tesis edilme şartı ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu istisnadan da yararlanamayacaklardır.

- İndirim tutarı, yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) "Gelir Bildirimi" bölümünün ilgili satırında gösterilecektir. Öte yandan, söz konusu indirim tutarı basit usulde tespit edilen ticari kazancın yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde "Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nin Eki"nde yer alan "Basit Usulde Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim" bölümünün ilgili satırında gösterilecektir.

Katkı maddeli ekmeklerde KDV oranı %1’e indirildi

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda toplanmış olup, KDV oranlarında bir değişiklik yapılacaksa, anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

05.05.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2007/13033 sayılı Kararın eki 1 Sayılı Listenin 4 numaralı sırasında yer alan ekmeklerle ilgili kısımda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle, daha önce aşağıdaki şekilde olan düzenleme;

"4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,"

aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

"4- Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, su, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle üretilen ekmekler),"

Bilindiği üzere; “Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri” Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 19. Faslında “19.05” başlığı altında yer almakta olup, katkı maddeli ekmekler de bu fasıl içindedir. Öte yandan, 2007/13033 sayılı Kararı'n eki 2 Sayılı listenin A- Gıda maddeleri başlığı altında yer alan 15 numaralı sırasında Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nin 19 no.lu faslında yer alan mallar sayılmış olup, anılan mallar % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

Yapılan bu değişiklik uyarınca; daha önce %8 oranında katma değer vergisi uygulanan katkı maddeli ekmeklerdeki katma değer vergisi oranı, yukarıdaki katkı maddelerini ve limitlerini aşmamak kaydıyla, 5 Mayıs 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, %1’e indirilmiştir.

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 12.05.2016)

GÜNDEM