BASINDAN YAZILAR
Emlak Vergisinde 5 Yıllık Ücret Geri Alınabilir.. - MuhasebeTR

Emlak Vergisinde 5 Yıllık Ücret Geri Alınabilir..

 Emlak Vergisi 1986 yılından itibaren 1319 sayılı Emlak Vergi Kanunu'na göre arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Bu tür taşınmazları olan vatandaşlar emlak vergisi ödemekle yükümlü bulunuyor. Vergi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Nevzat Erdağ, 2016 yılı emlak vergisi ödeme tarihlerinin açıklandığını, 31 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar ilk taksitlerin yatırılması gerektiğini belirtti. İkinci taksit emlak vergisi ödemeleri ise 1 Eylül'de başlayıp 30 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek...

GECİKME ZAMMI GÜNLÜK HESAP EDİLİYOR
Zamanında ödenmeyen vergiler için neler yapılacağının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde düzenlendiğini söyleyen Erdağ, "Ödeme müddeti içinde ödenmeyen vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 4 oranında gecikme zammı uygulanacak. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap ediliyor" dedi...


EMEKLİLER MUAF TUTULUYOR
Emlak vergisinde, tek mesken sahipleri için muafiyet uygulaması da bulunuyor. Uygulama kapsamında 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken koşulu aranıyor. Muafiyetten yararlanabilecek kimseler arasında emekliler de yer alıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için bu kişilerin 29 bin TL'yi aşan menkul sermaye iradı gelirlerinin olmaması gerektiğini belirten Erdağ, "Menkul sermaye iradı geliri faiz, repo, fon kar payı vb. gelirleri kapsıyor" diye belirtti...

MUAFİYETTEN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Emlak vergisinden muaf olmak için aranan şartlardan bahseden Erdağ, "200 metrekareden küçük tek meskene sahip olmak, gelir sahibi olmamak, yazlık eve sahip olmamak, bir başka meskende hisse sahibi olmamak, ev hanımı, engelli, gazi, işsiz, dul-yetimler ve emeklilerden biri olmak" ifadelerini kullandı...

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR
Yurt dışından emekli olup Türkiye'de mülkü olanların bu imkânda faydalanamayacağını söyleyen Erdağ, "Bu imkândan faydalanabilmek için Türkiye'de kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, Bağkur, SSK -bugünkü adıyla SGK) emekli olmuş olmak şarttır" dedi.

Emekli bir kişinin sahibi olduğu tek konutu işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verdiğinde ise yine emlak vergisinden faydalanamayacağını ifade eden Erdağ, bu imkânın sadece konutlar için geçerli olduğunu dile getirdi. Emekli olup başka bir işte çalışan vatandaşların da emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacağını söyleyen Erdağ, "Yıl içinde emekli olanlar, takip eden yılın başından itibaren sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler" diye sözlerini sürdürdü...

HER İKİSİ DE EMEKLİ VE BİRER KONUTA SAHİP EŞLER
Sıfır oranlı emlak vergisinde sadece emeklinin kendi üzerine kayıtlı olan gayrimenkullere bakıldığını vurgulayan Erdağ, "Eşinin gayrimenkulü olması muafiyeti engellemez ikisi de faydalanabilir" ifadelerini kullandı.

BİLMEDEN ÖDEME YAPANLARA İADE
Emlak vergisi muafiyeti olduğunu bilmeden ödeme yapanların iadesine yönelik de açıklama yapan Vergi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Nevzat Erdağ, konu ile ilgili olarak ödenen vergilerin geri alınmasının mümkün olduğunu söyledi. Erdağ, "Bunun için mükellefin, belediyeden düzeltme yoluyla yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etmesi gerekiyor. İade talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabiliyor" dedi.

Gerçek dışı beyanda bulunup muafiyetten faydalananların durumunu da değerlendiren Erdağ, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için Belediye'ye durumumuzu bildirmemiz yeterli. Ancak Belediye çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan toplayacağı bilgi ile ya da tapu kayıtlarının kontrolü yöntemiyle beyanımızın doğruluğunu araştırma hakkına sahip. Bu araştırmalar sonunda, eğer mükellefin gerçek dışı beyanda bulunduğunu tespit ederse, alınmayan vergiyi, vergi tutarında vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alacaktır."..

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 10.05.2016)

GÜNDEM