BASINDAN YAZILAR
Üniversitelerde Çalışma Ekonomisi Kapatılsın Mezunları Mağdur Edilmesin / Vedat İlki - MuhasebeTR

Üniversitelerde Çalışma Ekonomisi Kapatılsın Mezunları Mağdur Edilmesin / Vedat İlki

 ÇEKO Bölümleri bir çok üniversite de  bulunsa bile,mezunları haksızlığa uğramaya devam ediyor.

ÇEKO'nun Kuruluş Amacı Nedir?

Bu bölümün kurulma felsefesi çalışma hayatında hem işçilere yol gösteren,hem işverenlere çalışma hayatının yasal mevzuatına göre nasıl davranması gerektiği konusun da disipline eden bir meslek dalıdır.

Çalışma hayatının rehberi olan bir disiplin dalı öğretidir.

Almış oldukları eğitimler ise;

Çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimleri kapsamaktadır.

ÇEKO işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapar.

MEZUNLARI

ÇEKO Mezunları  “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası, sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yaparak öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde; ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde; kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel sektör işletmelerinin çalışma, işçi-işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve yönetiminde de etkili bir rol oynar.

Bu alanda öğrenim görenler, DPT'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma Ekonomistlerinin önemli çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri diğer alanlarda da görev alabilirler.

ÇEKO NEDEN KAPATILSIN -MEZUNLARI NEDEN MAĞDUR BIRAKILIYOR

Bu kadar geniş yelpazede çalışma ortamı olan ÇEKO mezunları çalışacakları alanları KPSS ile daraltılmış,kontenjan payları düşürülmüş,Fen ve Edebiyat,Mühendislik Mezunlarına kadro ayrılarak çalışma hayatında disiplin edici meslek özelliğinden mağdur edilmiştir.

ÇEKO artık İnsan Kaynakları bölümü ile entegre edilerek 21 yy ait bir anabilim dalı haline getirilmesi gerekir.

Çalışma İlişkileri Fakültesi olmalı,Fakültelerden ayrılmalı ve bağımsız olması gerekir.

Bu konuda YÖK tarafından bölüm yeniden ele alınmalıdır.

21 YY uygun bir eğitim anlayışı tesis edilmelidir.

ÇEKO artık İnsan Kaynakları bölümlerini de içine alın ,son 1 yılı uygulamaya yönelik bir bölüm haline getirilmeli,Denetim ve Disiplin edici meslek özelliğine sahip olmalı,Yüksek lisans ve Doktora programları da bu ağırlıkta ele alınmalıdır.

ÇEKO MEZUNLARI HANGİ HAKLAR VERİLMESİ GEREKİR

Ø  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINDA EĞİTMENLİK

Ø  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI İÇİN EN AZ (B) SERTİFİKASI

Ø  İŞÇİ  VE İŞVEREN ANLAŞMAZLIĞINDA SORUMLU ARABULUCULUK

Ø  YEMİNLİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ MÜŞAVİRLİĞİ

Ø  İŞ  VE SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİN DE YETKİLİ BİLİRKİŞİLİK

Ø  İŞ AKDİ SONLANMALARINDA DAVA ÖNCESİ  YETKİLİ ARABULUCULUK

Ø  TİS ARABULUCULUK

Şayet bu haklar verilmeyecek bu bölüm kapatılmalıdır.

Özellikle bu konuda halen duyarsız kalan bu bölümlerin Üniversite Rektörleri,Dekan ve Bölüm Başkanları,Öğretim Görevlileri bir an önce öğrenci ve mezunlarına sahip çıkması gerekir.

ÇEKO Mezunları Dernekleri de konuyla ilgili lobileri yapmazsa ellerinden bütün hakları gidecektir.

Mezun oldukları anabilim dalının hiçbir işlevi olmayarak,diploma özelliğinde kalacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 10.05.2016)

GÜNDEM