BASINDAN YAZILAR
1 Mayıs’ta Çalışanlar Çift Yevmiye Alacak / Arif Temir - MuhasebeTR

1 Mayıs’ta Çalışanlar Çift Yevmiye Alacak / Arif Temir

 1 Mayıs  günü 5892 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 2009 yılından itibaren  “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kabul edilmiştir.  2009 yılından itibaren  1 Mayıs genel tatil günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Mayıs’ta çalışan  işçilere  ilave bir yevmiye maaş ödenmesi gerekiyor. Bir başka deyimle çift yevmiye ödenmesi gerekiyor.  

Örnek: Günlük 130 TL ücretle çalışan Ali Bey 1 Mayıs’ta çalıştığı takdirde 130 TL+130 TL olmak üzere 260 TL ücret alacak.  

Ücret yerine izin verilir mi? 

Bazı işyerlerinde 1 Mayıs ‘ta çalışan işçilere daha sonraki bir tarihte 1 veya 2 gün izin kullandırılıyor. İşverenin ücret yerine kullandıracağı izin mevzuata uygun değil. 1 Mayıs‘ta çalışana ücretinin zamlı olarak ödenmesi gerekiyor. Ücret yerine çalışana daha sonra izin kullandırılma uygulaması doğru değil. Ancak işveren, 1 Mayıs‘ta çalışana ücretini zamlı öder. 1 Mayıs sonrası isterse çalışana ayrıca izin kullandırabilir.  

 Fazla mesai ödenir mi?  

1 Mayıs ‘ta çalışması ile birlikte haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa işçiye  fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde ödenmez. 
1 Mayıs’ta emek bayramı törenlerine katılanlara zamlı bir ücret ödenmez. Ancak bu işçilere ücretleri bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. Toplu iş sözleşmelerinde veya iş sözleşmelerinde “emek bayramı” törenlerine katılanların çalışılmış gibi kabul edileceğine ilişkin hüküm varsa törenlere katılanlara da çift yevmiye ödenir. 

1 Mayıs’ta çalışmayanların ücreti  

1 Mayıs’ta çalışmayanların ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir. Bu durumda olanlara zamlı bir ücret ödemesi yapılmaz. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde işçinin 1 Mayıs ‘ta çalışacağına ilişkin düzenleme varsa işçi 1 Mayıs ‘ta işverenin istemesi durumunda gelip çalışmak durumunda. İşe gelmeyen hakkında devamsızlık  hükümleri uygulanır. 

(Güneş Gazetesi | 03.05.2016)

GÜNDEM