BASINDAN YAZILAR
İstifa Edip Tazminat Alabilirsiniz / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İstifa Edip Tazminat Alabilirsiniz / Ali Şerbetçi

1993 yılından sigorta girişim var. 5 yıldır çalışmaktayım. 3600 günümü doldurduğum zaman tazminatımı alabilir miyim? 5...950577 Nolu SMS

İşe başlangıç tarihleri 09.09.1999 tarihinden önce olan sigortalıların 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü tamamlayarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları emeklilik yaşını bekleyeceklerini belirten yazı ile işverenliğe müracaat ederek kendi isteği ile işten ayrılacakların tazminat hakkı bulunmakta. Fakat 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesinin halen yürürlükte olmasından dolayı yaş haricindeki emeklilik şartlarının tamamlanıp, yaşı bekleyecek olmaları durumunda tazminata hak kazanmaları mümkün bulunmaktadır. İşe başlangıç tarihleri 09.09.1999 ve sonrasında olanların bu şekilde kendi isteğiyle istifa ederek tazminata hak kazanma durumları bulunmamakta. Bu nedenle sizde bu şartları yerine getirerek tazminat alabilirsiniz.

Özel sektörde çalışmaktayım. Günde 8 saat çalışacağız diye işe girdik fakat 12-13 saat çalışıyoruz. Çalışma saatlerine uymak zorunda mıyız? 5...657776 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşyerindeki çalışma süreleri bu şekilde uygulanıyorsa yasal olarak bir engel bulunmamaktadır. Ancak denkleştirme yapılmıyorsa sürekli 12-13 saat çalışma uygulanıyorsa bu yasal değildir. Bu şekilde çalışmak zorunda değilsiniz.


NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1 ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün. Askerliğimi 1994-1996 arası yaptım. Ne zaman emekli olurum? 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3.5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz..

(Takvim Gazetesi | 03.05.2016)

GÜNDEM