BASINDAN YAZILAR
1 Mayıs Yaklaşıyor İstekler Sıralınıyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

1 Mayıs Yaklaşıyor İstekler Sıralınıyor / Vedat İlki

 12 Eylül Askeri darbesi ile kesintiye uğrayan 1Mayıs Günün tatil olarak ilan edilmesi 5892 sayılı yasa ile 2429 sayılı yasada yapılan düzenleme sonucu 2009 yılından itibaren Ülkemizde Resmi Tatil günü olarak ilan edildi. 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili olarak benimsenmiştir. 

Bu günün tatil olarak ilan edilmesinde İşçi Sendikalarının etkin talepleri neden olmuştur.

Bu sene de 1 Mayıs günü meydanlarda kutlanacaktır.Sendikalar,sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar meydanları dolduracaktır.

Bu konuda 2011 yılından itibaren her sene sorunları yazmışız.

2016 yılına geldiğimizde aslında geçmişle çok fazla bir şey değişmediğini gördük.

2015 Yılında İş Kazalarında 1730 işçi hayatını kaybetmiştir.120 Kadın 1610 Erkek olarak hayatlarını kaybetmiştir.

İş Kazaları ağırlıklı olarak inşaat,yol,tarım,orman,taşımacılıkta yaşanmıştır.

Bu iş kazalarında çocuk işçilerde vefat etmiş,Meslek Hastalığında ölümler mevcuttur.

Emekli olup çalışanlarda iş kazaları mağdurları arasında yer almıştır.

İlk üç ay içinde 415 kişi hayatını kaybetmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa rağmen iş kazaları durmadan devam ediyor.

Kısaca ölümlü iş kazaları üretim hatlarının yanında,tüm sektörlerde artan hızla devam ediyor.

2016 Yılında %30 oranında artan asgari ücret ,çalışanların korkulu rüyası olmuş.İşten çıkarmalar yaşanmıştır.Bazı işverenler asgari ücrettin %30 net artışının bir kısmını çalışanlardan geri alma yoluna gitmiştir.

Ağustos ayı yaklaştığında işçilerin maaşlarından artan vergi dilimlerinden dolayı net maaşlarda düşmeye karşı,1300 TL net bekleyişi sürüyor.

Bu sene meydanlarda Kıdem Tazminatı ve Fon tartışması güncelliğini korumaya devam edecektir.

Taşeronlaşma ise Kadro ile yüzleşecektir.

Belediyelerde çalışan taşeron şirketlerde çalışanların kadro istekleri sıralanacaktır.

Özel istihdam büroları ve yasası eleştiri konusu olacaktır.

Sendikalarında bugün özeleştiri yapması gerekir.

Özellikle TİS işçi haklarının yeterince temsil edilememesi.

Sağlık Çalışanları,Kamu Çalışanları da hak arayışı içinde yerlerini alacaktır.

Beyaz yakalı/mavi yakalı, taşeron/kadrolu/sözleşmeli, kol işçisi/kafa işçisi de meydanı dolduracaktır.

Sanatçı Borçlanması,Emeklilikte yaşa takılanlarda hak arayışı sürdürecektir.

BEKLENTİLER:

ü   İşsizlik sigortası kullanımı ise istenilen düzeye getirilmemiştir. İşsizlik maaşı alma sürelerinde artış hayata geçirilememiştir. İşsizlik sigortası maaşları istenilen düzeye çekilmemiştir.

ü  Sağlıkta katkı payları azalmamıştır.

ü  Asgari ücretin vergiden muaf olması gündemde değil.

ü  Kıdem Tazminatı Garanti Fonu uygulaması yok.

ü  Aile Sigortaları hayata geçmemiş.

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği ILO tavsiyelerine uyum sorunu devam ediyor.

ü  Emekliler için intibak sancısı devam ediyor.

ü  Emekli aylığı hesaplaması sistemi karmaşası devam ediyor.

ü  Emeklilikte yaşa takılanlar,doğum borçlanması,stajyer borçlanması için düzenlemeler yapılmadı.

ü  Eğitimde fırsat eşitliği.

ü  Emekli Sendikaları ile toplu sözleşmeye göre emekli aylık artışları.

ü  Emekli Promosyon çözümü.

ü  Özgür sanat ortamı.

ü  Kamu çalışanlarının KHK ile giden hakların geri alınması.

ü  Sanatçı borçlanması

 

Sendikalaşmanın en önemli amacı da  emekçilerin kayıt altında çalışmayı teşvik etmesine rağmen maalesef ülkemizde sendikal örgütlenme adına uygulamada sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir.

Türkiye’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde   Beyaz/Mavi yaka kavramını ortadan kaldıran, sendikacılık anlayışının ortaya konulması gerekir.

Çalışan , üreten her kesim için  sendikalı olmadıkça ilerleyen yıllarda mevcut sendikalar kan kaybeder , üye dahi bulamaz.

Çalışanlar hakları konusunda eğitimlerle bilinçlendirilmeli ,üretimden gelen güçlerini yapıcı kullanmaları halinde işten atılmalarında önüne geçilmelidir.

Bunun tek yolu da emek bilincinin geliştirilmesinden geçmektedir.

Sendikacılık kavramını işyerlerinde devlet tarafından teşvik edilmesi halinde kazanan taraf devlet , işveren ve çalışan olacaktır.

Kamu Sendikacılığı da bu alanda kararlı bir tutum sergileyerek , kamu çalışanlarını sendika şemsiyesinde bir araya getirerek Avrupa Standartlarında grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını rahatlıkla kullanmalıdır.

Teşmil dayatması ile sendikalı çalışanlar mağdur edilmemelidir.

Sendikalar Küresel ekonomi karşısında işçi hakları yönünden sendikal örgütlenmenin önemine göre hareket etmeleri ,sosyal adaleti, toplumsal gelişmeyi, ülkenin ve halkın çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmada anahtar görevi yapacaktır.

Sendikal  çatının etkin olduğu ülkede kayıt dışılık  söz konusu olmadığından ülke kalkınmasına da etkin bir rol oynar. 21 yüzyılın çalışma koşullarına göre , 12 Eylül mantığı ve gözlüğü ile sendikalara bakmamız gerekecektir.

Sendikalaşan işyerlerine,devlet  teşvik vermesi gerekli. Bunun içinde kaynak işsizlik sigortasını gösterebiliriz.

İkale sözleşmeleri ortadan kaldırılmalı yada yasal zemine oturmalıdır.

Mobbing mağdurları dikkate alınmalıdır.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ  TÜM ÇALIŞANLARA KUTLU OLSUN

(Ali Tezel | 29.04.2016)

GÜNDEM