BASINDAN YAZILAR
Erken Yaşlanan Sigortalı Emekli Olur / Vedat İlki - MuhasebeTR

Erken Yaşlanan Sigortalı Emekli Olur / Vedat İlki

 Yaşlılık aylığından yararlanma yaşını  doldurmamış; ancak, bu yaşı doldurmuş bir insan kadar yaşlanmış ve çalışma gücü bu düzeyde düşmüş olanlar erken yaşlanmış sayılırlar.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin yedinci fıkrasında; 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıların, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacakları öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle;

Ø  Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

Ø  55 yaşını dolduran,

Ø  En az 5400 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanır.

Sigortalının erken yaşlanmış durumda bulunup bulunmadığına SGK Sağlık Kurulunca karar verilir.

Erken yaşlananların, bu durumlarını gösterir sağlık raporu almadan doğrudan yaşlılık aylığı talebinde bulunmaları halinde, öncelikle SGK'ca yetkilendirilen sağlık kuruluşuna sevk edilerek, durumlarının tespitine esas sağlık kurulu raporunun temini yoluna gidilir.

 NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

01/02/1980 Yılında doğdum.İlk defa 01/04/1995 yılında SSK oldum.Ne zaman emekli olurum?İhsan

 25 yıl 55 yaş 5750 günle emekli olursunuz.

 01/04/1976 yılında doğdum.16 yaşında meslek lisesinden stajyer girişim vardır.01/07/2001 yılında askerden sonra ilk defa sigortalı oldum.540 gün askerliğimi borçlanmadım.Ne zaman emekli olurum?Cevdet

 Stajyerlik dönemi sigorta başlangıcı sayılmaz(e-devlet şifrenizle de sigortalı hizmet cetvelinde görülse bile)İlk defa tüm sigorta kollarından prim ödenen tarih başlangıç sayılır.01/07/2001 yılından 540 günlük askerliğinizi boçlansanız bile 08/09/1999 öncesi başlangıç olmayacağından dolayı 60 yaş 7000 gün yada 25 yıl 4500 gün 60 yaş emekli  olursunuz.

 01/08/1980 yılında doğdum.17 yaşında stajdan dolayı başlangıcım var.01/09/2002 tarihinde ilk defa sigortalı oldum.1998 yılında evlendim.1999 yılında çocuğum oldu.Doğum borçlanması yaparak ne zaman emekli olurum?Nazan

 Staj girişiniz ile birlikte doğum borçlanması yapma hakkınız var.

 1997-2002 arasında yapılan doğum borçlanma ile birlikte sigortalı işe giriş tarihiniz 2 yıl geriye gidecektir.

 01/09/2002 olan giriş tarihiniz 01/09/2000 olur.

 Buna rağmen 08/09/1999 öncesi başlangıç olmayacağından 58 yaş 7000 gün yada 58 yaş 4500 gün 25 yıl sigortalılık süresi emekli olursunuz.

(Kaynak: Ali Tezel | 28.04.2016)

GÜNDEM