BASINDAN YAZILAR
Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Zaman Aşımı / Vedat İlki - MuhasebeTR

Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Zaman Aşımı / Vedat İlki

 5510 sayılı Kanuna göre sigortalılar sürekli iş göremezlik gelirine iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 10 azalmış olduğunun SGK'ca tespit edilmesini müteakip hak kazanmakta ve gelir başlangıç tarihi; 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneğinin sona erdiği tarihi veya sigortalı geçici iş göremezlik hali tespit edilemeden sürekli iş göremezlik durumuna girmişse buna ait sağlık kurulu raporu tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

5510 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde de “hakkın kazanıldığı tarihten itibaren”5 yıllık süre için belirleme yapılmış olup yapılacak zamanaşımı tespitlerinde  sürekli iş göremezlik gelirinin başlangıç tarihi esas alınır.

Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun SGK'ca tespit edilmiş olması yeterli olmayıp, iş kazası nedeniyle sigortalının meslekte kazanma gücünü en az % 10 oranında kaybetmiş olduğunun SGK sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi ve sigortalının sürekli iş göremezlik geliri bağlanması için yazılı talepte bulunması gerekir.

Sigortalıların tahsis talebi alınarak, zaman aşımı tespitinde gelir başlangıç tarihi esas alınır. SGK müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını ispat edenler hakkında,  zaman aşımına ilişkin hükümler uygulanmaz ve hak edilen gelirler ödenir.

 Örnek : Sigortalının,

Kaza  Tarihi                                                         :  30/8/2010

Gelir Başlangıç Tarihi                         :  1/10/2010

İşyeri                                                                     : Özel

Tahsis Talep Tarihi                                             :  15/10/2016

Sigortalının kaza tarihi 30/8/2010 olup, gelire girme tarihi 1/10/2010’dur. Sürekli iş göremezlik geliri için talepte bulunduğu tarih 15/10/2016’dır.

 

Bu durumda;        15                  10          2016

                                 -   1       10      2010

                                   14            00               6

                                -                                    5

                                   14        00          1

Kaza tarihinden sonraki 1 yıl 14 günlük süre zaman aşımına uğradığından ödenmez,                                                        

                                    1         10      2010

                        + 14         00            1

                           15     10    2011  tarihini takip eden aybaşından sonraki gelirler ödenir.

 

SORULARINIZA CEVAPLAR

15.09.1970 doğumlu ,eşim ilk defa 01/02/1993 yılında SSK oldu.2500 günü var.1996 ve 1999 doğumlu iki çocuğumuz var.Ne zaman emekli olur?Samet

Eşiniz 5600 gün yada 58 yaşında 3600 günle emekli olur.

3100 gün için 2 çocuğu borçlanırsa 1660 günü geriye kalan süre olur,1230 gün isteğe bağlı yada ev de oya dantel işi yaparak ucuz prim öder,geriye kalan 430 günü fiilen çalışarak,kırsal alanda yaşıyorsa EK/5 statüsünden prim ödeyerek yada ev hizmetlisi kapsamında çalışabilir.

1972 doğumluyum,ilk defa işe giriş tarihi 01/03/1997 yılında SSK oldum.Ercan.

01/03/1997 işe giriş tarihinizle 25 yıl 56 yaş 5825 günle emekli olursunuz.

 01/01/1968 doğumlu olup ilk defa 01/02/1986 yılında şirket ortaklığından Bağ-Kur başlangıcım var.5 yıl prim ödedim.2004 yılında SSK oldum.3 yıl daha prim ödedim.2010 yılından itibaren 6 yıl isteğe bağlı prim ödüyorum.Ne zaman hangi şartlardan emekli olacağım.?İrfan

 

Bağ-Kur sürelerine göre 01/06/2002 dikkate alındığında;

 

20 yıldan fazla süre ile birlikte 57 yaşında emekli olursunuz.

1260 gün kadar SSK işte fiilen çalışma şartıyla emekli olmanız kolay olacaktır.

Bağ-Kur şartıyla 9000 gün tamamlama yada 1 yıl prim ödeyerek 58 yaşında 5400 günle emekli olursunuz.

(Kaynak: Ali Tezel | 27.04.2016)

GÜNDEM