BASINDAN YAZILAR
Yeni Dönemde Yıllık İzinler Nasıl Kullanılacak? / Arif Temir - MuhasebeTR

Yeni Dönemde Yıllık İzinler Nasıl Kullanılacak? / Arif Temir

6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yıllık izinlerin kullanım şekli yeniden belirlendi. Yapılan değişikliğe göre  izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilecek. Bu düzenlemeye göre izin süreleri ve kullanma şeklini açıklayalım.  

Ücretli yıllık izin süreleri 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin veriliyor. Buna göre İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

*Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 

*Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 

*Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamıyor. 
Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yukarıda belirtilen yıllık ücretli izin sürelerine dörder gün ekleniyor.  18  ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamıyor. 

Yıllık iznin bölünme sayısı arttı                                                                                  

6704 sayılı Kanunundan önce yıllık izinler tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en fazla 3’e bölünüyordu. Bu düzenleme 6704 sayılı Kanunla değişti. Yeni düzenlemeye göre yıllık izinin bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere kalan kısmı bölümler halinde kullanılabilecek.  
Örnek: Yeni sisteme göre işçinin kullanacağı izninin bir bölümü 10 günden aşağı olamayacak. Bir yıllık kıdemi olan işçi, yeni sistemde 14 günlük yıllık izninin bir bölümünü  10 gün olarak kullandıktan sonra kalan kısmı 1+1+1+1 şeklinde, 1+3 şeklinde 2+2 şeklinde  kullanabilecek. 
Aynı şekilde yıllık izni 20 veya 26 gün olanlarda  bir bölümünü 10 günden aşağı olmamak üzere kullandıktan sonra kalan kısımları istedikleri şekilde  anlaşmak suretiyle kullanabilecekler. 

Bayram ve hafta tatili yıllık izne eklenecek 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresine ayrıca eklenecek. Buna göre 14 gün izni olan bir çalışanın izni 16 gün olarak değerlendirilecek. 

Yıllık iznin avantajlı kullanılması 

Yıllık izni daha çok kullanabilmek için yıllık izin sürelerinin başlangıç veya bitiminin hafta tatiline veya dini ve ulusal  bayramlara denk getirilmesi. Bayramlardan önce veya sonraya yıllık izin sürelerinin denk getirilmesi 1 gün yerine işçilerin 3 veya 4 gün yıllık izin kullanmalarını sağlayacak. Örneğin  19 Mayıs , 30 Ağustos tarihlerinden bir gün önce yıllık izin kullanılması durumunda izin süresi 2 gün olarak uzayacak. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 26.04.2016)

GÜNDEM