BASINDAN YAZILAR
Memuriyetten Çıkarılanlara Veya İstifa Edenlere Emekli İkramiyesi Ödenir Mi? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Memuriyetten Çıkarılanlara Veya İstifa Edenlere Emekli İkramiyesi Ödenir Mi? / Ahmet Metin Aysoy

 Geçen haftaki yazımızda memuriyetten ayrılanların, isteğe bağlı iştirakçi olarak, memuriyetten emekli olarak maaş bağlatabileceğini ve emekli ikramiyesi alabileceğini anlatmıştık.

Bu yazımızda, disiplin cezası alarak memuriyetten çıkarılanlara emekli ikramiyesi ödenip ödenemeyeceği ile memuriyetten istifa edip özel sektörden emekli olanların emekli ikramiyesi alma imkanının olup olmadığı konularını ele alacağız.

Önce konu ile ilgili, 5434 sayılı Kanunu’nun 2012 yılında değişikliğe uğrayan, ikramiye konusunu düzenleyen 89. maddesini verelim.

‘Hizmet sürelerinin tamamı 5434 sayılı Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi hükümlerine tabi olarak 5434 sayılı Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

Yukarıdaki fıkralara göre mülga 2829 sayılı Kanunun 8’inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi hükümlerine tabi olarak 5434 sayılı Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz.

Bu madde hükümlerini açıklayalım;

A-Memuriyetten çıkarılanlar

Memuriyetten disiplin kurulu kararıyla çıkarılanlar, emeklilik için gerekli olan hizmet sürelerini SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışarak tamamlasalar bile, emekli ikramiyelerini alamazlar.

Ancak, memuriyetten disiplin kurulu kararıyla çıkarılanlar memuriyetten disiplin kurulu kararı ile çıkarılma tarihinde, memuriyette geçen hizmet sürelerinin tamamı dikkate alınarak kendilerine emekli aylığı bağlanması mümkün olursa, emekli aylığı bağlanır ve emekli ikramiyesi de ödenir.

B-Memuriyetten istifa edenler

5434 sayılı Kanuna tabi olarak memur olarak görev yapanlardan, memuriyetten istifa ederek ayrılıp, özel sektörde çalışarak yaşlılık aylığına hak kazananlara, memuriyetten 8.9.1999 tarihinden sonra istifa etmeleri koşuluyla;

- Memuriyetten istifa ettikleri tarihte; en az 15 yıl hizmetleri varsa, memuriyette geçen süreleri için,

- Memuriyetten askerlik sebebiyle veya evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle ayrılıyorlarsa, memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 26.04.2016)

GÜNDEM