BASINDAN YAZILAR
İhbarsız İşten Ayrılacaklar Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

İhbarsız İşten Ayrılacaklar Dikkat! / Ali Şerbetçi

 4 yıldır çalıştığım firmadan kendiisteğimle istifa ederek ayrılmakistiyorum. Tazminat alamayacağımıbiliyorum. İşveren benden herhangibir ücret talep edebilir mi?

Ertan A.
İş Kanunu’na göre, işçi veişverenlerin iş sözleşmesinifesh ederken karşıtarafa öncedenbildirimde bulunmayükümlüğü vardır.İşyerindeki kıdemi 6aya kadar olanlar 2hafta, 6 ayla 1.5 yılarasında olanlar 4hafta, 1.5 yıl ile 3yıl arasında olanlar6 hafta, 3 yıldanfazla olanlar 8 haftaönceden yazılı olaraksözleşmenin sonaerdireceğini karşıtarafa bildirimdebulunmakla yükümlüdür. Eğer bu sürelereuyulmadan taraflardan biri iş sözleşmesinisona erdirirse bu süreler kadarki ücretlerikarşı taraftan talep edebilirler. Bunedenle belirttiğiniz gibi önceden ihbardabulunmazsanız, işvereninizin sizdenihbar tazminatı talep etme hakkı doğar.Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuzsözleşmede işi haklı bir neden olmaksızınbırakmanız halinde herhangi bir cezaişart konulmuş ise örneğin sizi eğitimegöndermiş ve bunun masrafını işverenkarşılamış ise bu yapmış olduğu masraflarıaradan makul bir süre geçmeden iştenayrılmış iseniz sizden yasal olarak talepedebilir. Yani kısaca siz 8 hafta öncedenişten ayrılacağınızı bildirin.
İşveren beni haksız olarak iştençıkarttı ve paramı ödemedi. İşeiade davası açsam, kazanır mıyım?5…543296 Nolu SMS
İşe iade davasının açılabilmesi içinbazı koşullar vardır. İşe iade davasıaçmak isteyen işçinin iş sözleşmesininbelirsiz süreli iş sözleşmesi olmasıgerekmektedir. İşe iade davası açmakisteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 6ay çalışmış olması, kıdeminin bulunmasıgerekmektedir. İşe iade davası açmakisteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30işçinin çalışıyor olması gerekir. İşvereninbirden fazla işletmesi var ise işletmelerindeçalışan toplam işçi sayısı baz alınmalıdır.İşe iade davası açmak isteyen işçinin iştençıkarıldığı an ile kendisine tebliğ edildiğitarih farklı olduğu takdirde, feshin tebliğedildiği tarihten itibaren 1 ay içerisindedava açmış olması gerekmektedir. Buşartlara sahipseniz dava açabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Haziran 1971 doğumluyum, 29Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15ay askerlik yaptım. SSK başlangıcım1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayınıödersem 1 yıl erken emekli olurum?5…148209 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve5600 prim gün şartlarına tabi olabilir veyaştan 1 yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.

(Takvim Gazetesi | 25.04.2016)

GÜNDEM