BASINDAN YAZILAR
Belgesiz İşçi Yasağına Az Kaldı: Son 1 Ay / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Belgesiz İşçi Yasağına Az Kaldı: Son 1 Ay / Mehmet Bulut

 Çalışma Bakanlığı’nın getirdiği bazı meslekler için mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırma yasağında son bir aya girildi. Bir ay sonra artık sıvacı veya kaynakçı olmak için bile mesleki yeterlilik belgesi aranacak.
 

Yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren bir torba yasa ile önemli bir düzenleme getirilmişti. Çıkartılan kanun ile bazı mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışılması yasaklanmıştı.
 

Evet, artık çalıştırdığınız bazı işçiler için mesleki yeterlilik belgesi istemek zorundasınız ama burada bir yıllık süre tanınmıştı. Ancak bu bir yıllık sürenin dolmasına bir ay kaldı. Yani çalıştırdığınız işçilerin 25 Mayıs 2016’ya kadar mesleki yeterlilik belgesi almasını sağlamanız gerekiyor. Bu tarihten sonra belgesiz işçi çalıştıramayacaksınız. Çalıştırırsanız ceza var…

 

Belge nereden nasıl alınacak?
 

Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi ile ilgili kural koyucu makam Mesleki Yeterlilik Kurumu. Bu Kurum, eğitim-öğretim kurumlarına ve üniversitelere mesleki yeterlilik belgesi akreditasyon yetkisi veriyor. Bunun sonucunda da akredite olan eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olanlara kazandıkları mesleki yeterliliklere uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi veriliyor.
 

Bu belgeyi alan işçi bir bakıma yapacağı işle ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip sayılıyor. Umarım bu sistem sağlıklı işler ve verilen belgeler gelişi güzel dağıtılmaz.

Hangi mesleklerde zorunlu?

 

Mesleki yeterlilik belgesi ile çalıştırma zorunluluğu şimdilik bütün sektörler ve işyerleri için geçerli değil. Ama zamanla bunun kapsamı genişletilecektir.
 

Öncelikle kapsamda olan işyerleri, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanlar. Yani az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar için bu yükümlülük yok. Bunun yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu bir sene önce bir tebliğ yayımladı ve hangi işlerde belge alınması gerektiğini belirledi. Dolayısıyla şimdilik sadece tebliğde yer alan işler için belge alınacak.
 

Bu mesleklerden bazıları şöyle;

 Ahşap kalıpçı
 

 Alçı uygulayıcısı
 

 Alüminyum ve çelik kaynakçısı
 

 Bacacı
 

 Betoncu
 

 Doğalgaz personeli
 

 Duvarcı
 

 Isı yalıtımcısı
 

 İnşaat boyacısı
 

 Makine bakımcısı
 

 Sıvacı
 

 Ses, su ve yangın yalıtımcısı
 

İşte bunlar gibi tebliğde 40 tane meslek belirlenmiş ve hemen hemen hepsi de çok fazla işçinin çalıştırıldığı ana mesleklerden.
 

Bununla birlikte, daha önceden ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlardan mesleki yeterlilik belgesi almaları istenmeyecek.

Ceza 500 TL

Peki belgesiz işçi çalıştırırsanız ne olacak? Şayet belgesiz işçi çalıştırdığınız tespit edilirse işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası verilecek. Bu cezanın ne kadar caydırıcı olduğu ve ülkemizdeki denetim oranının ne seviyede olduğu ayrıca düşünülmesi gereken bir husus. Bu sebeple getirilen bu sistemin daha etkin kontrolü ve uygulanmasına yönelik önlemler alınması gerekiyor. Mevcut haliyle bu kuralların işverenlerce ihlal edilmesi yüksek ihtimalli görülüyor. 

(Meydan Gazetesi | 25.04.2016)

GÜNDEM