BASINDAN YAZILAR
Yoksulu Çalıştıranın Sigorta Primini Devlet Ödüyor / Arif Temir - MuhasebeTR

Yoksulu Çalıştıranın Sigorta Primini Devlet Ödüyor / Arif Temir

 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunla   işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen parayı düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olan ve aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden(549 TL’den) az olan kişileri çalıştıran işverenlere sigorta primi teşviki getirildi. Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde  kabul edildi. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı. 

Kanuna göre asgari ücret(1.647 TL) üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının tamamı istihdam edilenin işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak. 

Hangi yoksullar yararlanacak? 

-Çalıştırılacak şahsın Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması, 
-İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, 
-5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi, 
 -Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca karşılanmayan tutarı yasal süresi içinde ödemesi, 
-Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması, 
Gerekiyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması halinde, bu  tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. 

Teşvikten yararlanmayacaklar 

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında prim teşviki uygulanmayacak. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle sağlanan teşvikten yararlanamayacaklar.

(Güneş Gazetesi | 25.04.2016)

GÜNDEM