BASINDAN YAZILAR
İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat! / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İkramiye Davalarında Altmış Günlük Başvuru Süresine Dikkat! / Şevket Tezel

 Bugün de köşemizi siz değerli okurlarımızdan gelen birikmiş sorulardan bir kaçına cevaba ayıracağız.

Okurum Yard. Doç. Dr. S. Eren ÖCAL soruyor ”23 Temmuz 2005 tarihinde emekli olan babam daha fazla süre hizmeti olduğu halde 30 yıl üzerinden ikramiye almıştır. Danıştay 11. Dairesi 17/02/2016 tarihli ve 2016/223 E. 2016/583 K. Sayılı kararına istinaden geriye dönük olarak farklı almamız mümkün mü? Bu süreçte okuduğuma göre SGK 60 gün içinde cevap vermiyormuş. Böylece 60 gün içinde dava açma hakkı kaybediliyormuş. Bu doğru mudur? Doğruysa ne yapabiliriz?”

Akademisyen okurumuzu da yanıtlayalım.

Okurumun babasının 30 yıl üzeri ikramiye hakkı için öncelikle SGK'ya yazılı başvuruda bulunması gerektiği doğrudur. 60 günlük süre babanızın başvuru tarihinden itibaren başlamayacaktır.

Olumsuz Cevap Halinde

SGK'nın otuz yıl üzeri hizmet için ikramiye ödenmeyeceğine ilişkin olumsuz cevap verirse 60 günlük süre olumsuz cevabın babanıza tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

SGK Cevap Vermezse

Eğer SGK babanızın müracaatına rağmen 60 gün içinde cevap vermez ise babanız talebi reddedilmiş gibi hareket edebilir. Bu cevapsızlık halinde dava açma süresi SGK'ya müracaat tarihinin üzerinden 60 gün geçtikten sonra işlemeye başlar.

Cevap Belirsizse

İdare, babanızın müracaatına 60 gün içerisinde yanıt verdiği, ancak bu yanıtın kabul veya ret anlamını taşıyacak açıklıkta olmazsa, doğrudan dava açabilir veya idarenin işlemi tamamlaması için bekleyebilir. Bekleme süresi altı ayı geçemez. Altı aylık süre tamamlandıktan sonra 60 gün içinde dava açmazsanız dava açma hakkınızı kaybedersiniz.

Başvuru Yeri

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı nezdinde açılması gereken bu davaların dilekçeleri anılan Başkanlığa sunulmak üzere babanızın bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesi Başkanlığına, babanızın ikamet ettiği yerde İdare Mahkemesi yoksa asliye hukuk hâkimliklerine verilebilir.

Adrese Dikkat

İdari davalarda adresiniz bulunamadığı için ilan yoluyla tebligat yapılmış olabilir. Son duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde dava açmanız gerekir. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi ilan tarihini takip eden günden başlar. Bu nedenle iletişimsizliğin aleyhinize sonuçlar doğurmasına main olmak amacıyla adres bilgilerinizi mutlaka nüfus müdürlüklerine bildirmenizde fayda bulunuyor.

Sonuç Olumlu, Ama…

SGK’nın Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceğinden bahisle reddettiği 30 yıl üzeri ikramiye talepleri idare mahkemelerinde kabul gören bir dürüş değil. Bu nedenle 60 günlük sürenin atlanmaması halinde başarmamak başarmaktan daha zor. Lakin çıkacak ödeme konusu ayrı.

Ne Kadar İkramiye?

Aynı konuda bir başka okurum Ramazan Ünal da soruyor: “2002 yılında 1/4 dereceden 44 yıl hizmetle emekli olan babam o tarihte yaklaşık 20.000 TL ikramiye aldı. Maaşı 650,00 TL civarında idi. Şimdi 14 yıllık farkı için ne kadar fark alır?

Çok merak edilen bu konudaki soruyu da cevaplayalım. Eğer okurumuzun babası 30 yıl hizmet karşılığı 20 bin TL ikramiye almışsa emekli maaşının 593 TL olması lazım. Eğer 650 TL maaş bağlanmışsa 30 yıllık ikramiye karşılığının 21.910 TL olması lazım. Her iki ihtimale göre kalan 14 yıllık ikramiye bedelinin 9.333 TL ila 10.225 TL arasında olması gerekiyor. Yani ikramiyede dava kazanılsa bile emekli olunan tarihteki katsayılar esas alındığından alınacak 30 yıl üzeri ikramiye farkı tutarının emeklilik tarihi eski olanlarda düşük çıkması kaçınılmaz bulunuyor.

Yeni Memurların Emeklilik Tarihi

Bir başka okurum H.Tahsin Saru soruyor: “Eşim 25.10.1967 doğumlu olup 7.7.1999 tarihinde ilk defa SSK sigortalısı oldu. 3 bin 975 gün çalıştıktan sonra 27.11.2011 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi çalışmaya başladı. Eşimin emekliliği hak etmek için kaç yıl çalışması ve kaç yaşında emekli olması gerekiyor?”

Cevaplayalım.

Okurum Tahsin Bey'in eşinin ilk defa 2011 yılında Emekli Sandığı iştirakçisi olması mümkün bulunmuyor. İlk defa 15.10.2008 ve sonrasında memur olanlar ancak 4/c sigortalısı olabilir ve bu durumda emeklilik tarihi ve aylık hesabı bakımından 5510 sayılı Kanuna tabi olur. Bu durumda 4 yıl 11 ayır devam ettirdiği 4/c sigortalılığını net olarak 9 yıl kadar daha sürdürdüğü takdirde 9 bin günü tamamlar ve emekliliği hak etmiş olur. Eğer 4/c sigortalılığına son verir ve bundan sonra 3,5 yıl SSK'lı (4/a sigortalısı) olarak çalışırsa 506 sayılı Yasaya göre 56 yaşını dolduracağı 2023 yılında emekli olabilir. Yani 4/c sigortalılığına 9 yıl daha devam ederse en erken 2025 yılında; 4/a sigortalılığına geçerse 3,5 yıl daha çalışarak 56 yaşını dolduracağı 2023 yılında emekli olabilir. Buradan da görüyoruz ki 2011'de okurumun eşinin kadroya geçmesi yani memur olması emeklilik açısından lehine olmamış.

(Kaynak: Ali Tezel | 22.04.2016)

GÜNDEM