BASINDAN YAZILAR
İş Arkadaşına Hakaret Tazminatsız Kovulma Nedeni / Arif Temir - MuhasebeTR

İş Arkadaşına Hakaret Tazminatsız Kovulma Nedeni / Arif Temir

 Çalışanlar çalışma ortamında birlikte oldukları mesai arkadaşlarına bazen hoş olmayan davranışlarda bulunabiliyor. Bazen ölçüyü kaçıranlar arkadaşlarına hakarete varan sözcükler kullanabiliyor. Bunların başında karşıdaki kişiyi rencide edecek, üzecek “geri zekalı, gerzek” gibi sözler ve davranışlar geliyor. 

Geri zekalı demek sataşmaya giriyor 

İş Kanunu'na göre işyerinde çalışan bir işçinin başka bir işçiye “geri zekalı, gerzek vb..” gibi aşağılayıcı sözler söylemesi “sataşma” olarak kabul ediliyor. Bu şekilde işyerinde arkadaşına sataşan işçi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı kabul ediliyor. Bu tür davranışlarda bulunan işçiyi işveren haklı olarak işten çıkarabiliyor.    

Yargıtayın verdiği kararı var 

Yargıtay işyerinde bu tür davranışlardan “geri zekalı, gerzek” şeklinde arkadaşına söz söyleyenlerle ilgili vermiş olduğu bir kararda, “Mahkemece olaya sebebiyet verenin davacı olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmişse de, davalı tanık beyanları, işyeri soruşturmasında ifadesine başvurulan diğer işçilerin yazılı ifadeleri dikkate alındığında davacının başka bir işçi için 'geri zekalı, gerzek' sözlerini kullandığının sabit olduğu,  bu durumda, davacının işyerinde çalışan başka bir işçiye yönelik söylediği anlaşılan bu sözler sataşma niteliğinde olup işveren feshinin 4857 sayılı yasanın 25/2-d maddesine göre haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalı olduğuna, mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına hükmetmiştir” denildi. (Yargıtay 9. HD, E. 2014/22068, K. 2014/37710, Tarih: 09.12.2014). 

Dikkat etmeyen tazminatsız atılabilir 

İşyerlerinde çalışanların arkadaşlarına sataşmaya konu olacak kelimeler kullanmamaları gerekiyor. Aksi halde işveren haklı nedenle  tazminatsız olarak işçiyi  işten atabilir. Bu durumda olan işçi bir kuruş tazminat bile alamayabilir. Bu nedenle çalışanların arkadaşlarına söz söylerken dikkatli davranmaları onları üzecek aşağılayacak söz ve davranışlarda bulunmamaları gerekiyor. 

(Güneş Gazetesi | 19.04.2016)

GÜNDEM