BASINDAN YAZILAR
Memuriyetten Ayrılanlara Tanınan Bir İmkan / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Memuriyetten Ayrılanlara Tanınan Bir İmkan / Ahmet Metin Aysoy

 Memurların emekliliği ile ilgili konuları düzenleyen 5434 sayılı Yasaya tabi olanlara iştirakçi denilmektedir. Memuriyetten istifa edenlerin, isteğe bağlı iştirakçi olarak, memuriyetten emekli olmaları ve memuriyet görev sürelerinin karşılığı olan ikramiyelerini almaları mümkündür.

Kimler isteğe bağlı iştirakçi olabilir?

5434 sayılı Kanun’a göre iştirakçi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (memur) tabi olarak yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görevinden ayrılıp aynı Kanun’ un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine (SSK ve Bağ-Kur) tabi çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler, isteğe bağlı iştirakçi olabilir.

5434 sayılı Kanun’a tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

- 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az 10 yıl çalışmış olmaları,

- Memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları,

- Memurluktan ayrıldıktan sonra altı ay geçmeden, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca sigortalı çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri, halinde 5434 sayılı Kanun’un mülga 12. maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçilikleri sağlanacaktır.

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmayacaktır.

Müracaat nasıl ve nereye yapılmalı?

5434 sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin, 5434 sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı sigortalı olarak ilgilendirilmesi istemini içeren dilekçe veya www.sgk.gov.tr internet adresinin form dilekçeler bölümünden doldurulacak dilekçe ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ödemenin miktarı

İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın yüzde 16 emeklilik keseneği ve yüzde 20 kurum karşılığı olmak üzere toplam yüzde 36’sıdır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanun’un mülga 12. maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak SGK ile ilgilendirilenler yüzde 12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

Ödeme aksarsa ne olur?

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması durumunda tekrar isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmelerine imkan bulunmayıp, talep etmeleri halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalı (Bağ-Kur) olabileceklerdir.

Sözün özü, 2008 yılı ekim ayı başı öncesi memuriyet kapsamında olup, memuriyetten ayrıldıktan sonra sigortalı olarak işverene bağlı veya serbest çalışanlar, isteğe bağlı iştirakçi olarak memuriyetten emekli olabilir ve memuriyette görev yapılan yılların karşılığı olan emekli ikramiyesini alabilirler.  Emekli olmadan önceki son 7 yıllık sürenin yarısından fazlasının isteğe bağlı iştirakçilik olması gerektiğine de dikkat etmeliler.

(Kaynak: Star Gazetesi | 19.04.2016)

GÜNDEM