BASINDAN YAZILAR
Evde Bakım Ücreti Gösterge Rakamı Olunca Asgari Ücret Karşısında Değer Kaybetti / Vedat İlki - MuhasebeTR

Evde Bakım Ücreti Gösterge Rakamı Olunca Asgari Ücret Karşısında Değer Kaybetti / Vedat İlki

 2014 Yılından önce;

''Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.''

2014 yılında 6518 sayılı Kanunun 21.Maddesi ile birlikte;

''Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.''

denilerek düzenlemeye gidilmiştir.

Gösterge rakamları ise yeniden artırılmamıştır.

Bu kapsamda Asgari ücrette net meydana gelen %30'luk artışla birlikte evde bakım paraları yerinde saymıştır.

Umarız ileride bu konuda düzenlemeye gidilirken hane geliri kavramı da ortadan kalkar.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden( 2016 yılı için bu tutar 1177,46 x 2/3=784,97 TL’dir) daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır. Hanede birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması hâlinde, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının hesaplanmasında birinci bakıma ihtiyacı olan engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi sayılır.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) (1776,34 TL)gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz.

Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000(0,088817 x 10.000=888,17 TL) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

6518 sayılı Kanun ile değişiklik yapılamadan önce bakım maaşı net asgari ücrete göre belirleniyor idi. 2828 sayılı kanun’da üst sınır olarak net iki asgari ücret sınırı 2014 öncesi mevcuttu.

Net asgari ücrete göre evde bakım ücreti ödenirken  gösterge x memur maaş katsayı çarpımı ile , evde bakım ücretinin hesaplanması  bakım ücretinden yararlananların 2016 yılının ilk yarısı için aylık yaklaşık 289,29 TL gibi bir kayıpla karşı karşıya kalmıştır.

2014 YILINDAN İTİBAREN FARKLARI GÖSTEREN TABLO

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

765,00

0,076998

10.000

770

5

2014 2.Dönem

810,00

0,076998

10.000

770

-40

2015 1.Dönem

858,00

0,079308

10.000

793

-65

2015 2.Dönem

910,00

0,083084

10.000

831

-79

2016 1.Dönem

1.177,00

0,088817

10.000

888

-289

           
           

Yıllar

Net Asgari Ücret

Gösterge

Katsayı

Tutar

Fark

2014 1.Dönem

1.530,00

0,076998

20.000

1.540

10

2014 2.Dönem

1.620,00

0,076998

20.000

1.540

-80

2015 1.Dönem

1.716,00

0,079308

20.000

1.586

-130

2015 2.Dönem

1.820,00

0,083084

20.000

1.662

-158

2016 1.Dönem

2.354,00

0,088817

20.000

1.776

-578

           

(*)Bu tip ödemelerde asgari ücret netinde AGİ dikkate alınmaz.

 

  (**)Küsuratlar dikkate alınmamıştır.

(Kaynak: Ali Tezel | 15.04.2016)

GÜNDEM