BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - SSK’lı işçiye çeyiz parası (evlenme yardımı) verilmez - MuhasebeTR

Resul KURT - SSK’lı işçiye çeyiz parası (evlenme yardımı) verilmez

star okuru M. Fatih GÖÇGÜN diyor ki, evlilik ve çeyiz yardımı adı altında bir defaya mahsus olarak aylık gelirinin bir yıllık tutarını ödeyecekleri ifade ediliyor. Ben sigortalı ve nişanlı bir çalışanım ve yaz aylarında evlenmeyi düşünüyorum. Bu ödenecek nakdi yardım geri ödenecek bir yardım mı, yoksa tamamen ikramiye kabilinden bir yardım mı? Buradaki aylık gelir olan net maaş üzerinden mi hesaplanacak? Örneğin aylık net 1000 YTL alan işçiye 12 * 1.000 YTL olarak mı hesaplanacak?

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi (çalışmayan-evli olmayan) yetim kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere kurumdan aldıkları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı evlenme yardımı olarak verilmektedir. İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma halinde bu süre için tekrar aylık veya gelir ödenmemektedir.

Yoksa, okurumuz gibi bir işyerinde SSK’lı olarak çalışanlara, evlenmeleri halinde yardım veya ikramiye kabilinden çeyiz parası adı altında herhangi bir yardım verilmemektedir.


İsteğe bağlı Bağ-Kur’lu çalıştığında SSK’lı olabilir mi?
12.09.2000 tarihinden itibaren isteğe bağlı Bağ-Kur’luyum. Ücretli olarak bir yerde çalışmaya başlamam halinde, SSK’ ya göre mi çalışmam gerekli, yoksa sosyal güvenliğim olduğu için ücretimden sadece gelir vergisi kesintisi ile çalışabilir miyim. Osman GÜNGÖR

1479 sayılı Bağ-Kur Kanununda isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığı düzenlenmiştir. 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (I) numaralı bendi kapsamına girmeyenlerden, aynı maddenin (II) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde sayılanlar dışında kalanlar, Bağ-Kur zorunlu sigortalılık niteliğini kaybedenler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, yurt dışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri, ev kadınları ve Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular talepleri halinde Bağ-Kur Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortasına devam edenlerin, bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde zorunlu SSK sigortalısı olmaları gerektiğinden, çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce Bağ-Kur isteğe bağlı sigortalılığı sona erecektir.


Üç işyerinde çalışan işçiye SSK prim iadesi yapılır mı?


Yıl içinde üç ayrı iş yerinden ücretli olmam dolayısıyla 5-6 ay prim kesintim tavanı aşıyor. Fazla kesintiyi geri almazsam emekli aylığımı olumlu etkiler mi? Yoksa geri alayım mı? Abdullah Arslanbay

Sosyal Sigortalar Kanununa göre, aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyarınca tesbit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.

Halen geçerli olan sigorta primine esas kazancın aylık üst sınırı 3.802,50 YTL olup aynı ay içinde bildirilen kazançlarınızın 3.802,50 YTL’yi aşan kısmının işçi payı geri verilmektedir.

Birden çok işyerinde SSK’ya bildirilen kazançlar toplanır Sigorta yardımlarından yararlanacaklar için prime esas kazanç üst sınırını (aylık 3.802,50 YTL) aşan ödemeler dikkate alınmaz. Bu nedenle üst sınırı aşan kısmın işçi payını almanızı öneririm.


Mevlana’dan
Ok gibi doğru olsam, yabana atarlar beni,

Yay gibi eğri olsam; elde tutarlar beni,

Doğruda aç görmedim; eğride tok,

Eğri yay elde kalır; menzil alır doğru ok.

(Kaynak: Star Gazetesi | 29.11.2007)

GÜNDEM