BASINDAN YAZILAR
Komşusunu Rahatsız Edeni Bekleyen Ceza / Arif Temir - MuhasebeTR

Komşusunu Rahatsız Edeni Bekleyen Ceza / Arif Temir

 Apartmanlarda oturanlar isteyerek veya istemeyerek bazen komşularına çeşitli rahatsızlıklar verebiliyor. Hepimizin isteği kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi. Rahatsızlık veren bir de kapı komşunuzsa, uyarılarınızı dikkate almıyorsa yasal yollara başvurmak zorunlu hale gelebiliyor. Yasal yollara başvurulması halinde Kabahatler Kanunu ve Ceza Kanunu komşularına rahatsızlık verenlerle ilgili çeşitli cezalar öngörüyor. Bu cezaları açıklayalım. 

Sarhoş olarak huzuru bozmak 

Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişi hakkında kolluk güçlerine şikayette bulunulur. Kolluk görevlileri ilgili hakkında 105 lira idari para cezası uygular. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur. (Bkz. Arif Temir, Apartman Yönetimi ve Kapıcılar, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2009). 

Gürültü yapmak: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 105 lira  idarî para cezası veriliyor.  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre konut içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamıyor. 
Çevreyi kirletme: Evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanması için belirlenen yerlerin dışına atan kişilere 35 lira idari para cezası uygulanacak. 
Apartmanın kaldırımını  işgal etme: Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, 35 lira idari para cezası veriliyor. Söz konusu cezalar her yıl “yeniden değerleme” oranında artırılıyor. 

Huzur ve sükunu bozana hapis  

Türk Ceza Kanunu'na göre sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ceza kanununu 123 ve 183.md.). 
Yukarıda belirtildiği üzere her rahatsız edici bir davranışın cezası var. Hepimizin amacı komşularımıza, çevremize, kısacası hiç kimseye rahatsızlık vermemek olmalı. Çünkü hepimizin huzur içerisinde yaşamaya hakkı var. 

(Güneş Gazetesi | 12.04.2016)

GÜNDEM