BASINDAN YAZILAR
Muhtaç Çalıştırana Destek Geliyor! / Resul Kurt - MuhasebeTR

Muhtaç Çalıştırana Destek Geliyor! / Resul Kurt

 Esasen yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirilmesi son derece önemli.

Ancak sosyal yardım ve desteklerle bu tür ihtiyaçların karşılanması yanında, iş ve istihdam sağlanarak kendi geçimlerini sağlayabilmeleri de son derece önemli.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu’nun muhtaçlara istihdam sağlamaya dönük projesi ile bu konuda önemli bir yasal düzenleme yapılıyor.

Çalışma gücüne sahip olan muhtaç kişilere istihdam yolu torba yasayla açılacak. Hem işverene prim desteği sağlanacak hem de sosyal yardıma muhtaç kişiler düzenli gelir elde edecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan (SYDTF) sosyal yardım alanları istihdam eden özel sektör işverenlerine 1 yıl boyunca sigorta prim teşviki verilecek. Bu sürede asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren sigorta prim hissesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Sosyal yardım alan kişilerin İŞKUR’da kayıtlı işsiz olması ve ikamet ettiği hanede kişi başına düşen gelirin 549.- TL ve altında olması gerekecek. Aynı zamanda işe başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde SYDTF’den nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olması şartı aranacak.

Emekli olup sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamayacak.

***

Sosyal yardım alan kişiler belirlenecek?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardım alan ve çalışabilecek kişileri İŞKUR sistemine kaydedecek. Sisteme kaydedilen kişilere İŞKUR tarafından doğrudan iş teklifi yapılacak. Çalışma hayatına uyum sağlanmasına gerek olanlara ise İŞKUR tarafından aktif işgücü programları kapsamında eğitim verilebilecek.

İŞKUR tarafından teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenler veya aktif işgücü programını reddedenlerin SYDTF den aldıkları sosyal yardımları 1 yıl süreyle kesilecek.

Teşvikten yararlanan özel sektör işverenlerinin kaçak sigortalı çalıştırdığı tespit edilirse 1 yıl teşvik yasağı uygulanacak.

***

Torba yasada neler var?

TBMM’de görüşülen ve yakın bir zamanda yasalaşmasını beklediğimiz torba yasada yer alan en önemli düzenlemelerden biri çalışma hayatına rahatlık sağlayacak. Düzenlemeye göre yıllık izin sürelerinin en fazla 3 parça olmasına ilişkin madde değişiyor. Daha önce bir bölümü on günden az olmamak üzere kullanılması gereken yıllık izinlerde yapılan değişiklik tüm çalışanlara kolaylık sağlayacak.

Yine bir diğer madde ile de 65 yaş aylığına zam gelecek. 2016 yılında 143 TL civarında olan aylık tutarı 207 TL civarına yükseltilecek.

Torba yasada gençlere de müjdeli haber var. GSS prim borcu nedeniyle mağdur olan gençlerimizin borçları silinecek. Hiçbir şekilde genel sağlık sigortalısı sayılmayanların 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilecek. Ancak bu sürede ödenmiş borç varsa geri iadesi yapılmayacak.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.04.2016)

GÜNDEM