BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortasında Gençleri İlgilendiren Büyük Değişiklik / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortasında Gençleri İlgilendiren Büyük Değişiklik / Özgür Erdursun

 Sosyal güvenlik kurumlarının 2006 yılında tek çatı altında toplanmasıyla birlikte, uygulamayı tekleştiren 5510 sayılı yasa, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarih itibariyle Türkiye ilk defa Genel Sağlık Sigortası ile tanıştı. Ancak kanun koyucu çeşitli defalar, altyapının hazır olmadığı gerekçesi ile yasanın Genel Sağlık Sigortası’nı zorunlu kılan maddesinin uygulamasını ileri bir tarihe attı. Genel Sağlık Sigortası her ne kadar 01.10.2008 tarihinde başlasa da, ülkemizde 01.01.2012 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya sokuldu. Türkiye’de yaşayan herkes 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak  Genel Sağlık Sigortalısı oldu. 18 yaşını tamamladıktan sonra üniversiteye giremeyen, orta öğrenimde 20, yüksel okullarda 25 yaşına kadar gençler anne ya da babasının sağlık imkânlarından yararlanabiliyorlardı. Aksi durumda olanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları ve gelir durumlarına göre prim ödemeleri gerekiyordu.

 

 

Genel Sağlık Sigortası’nda yapılan son değişiklikle birlikte anne veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla primleri devlet tarafından ödenerek mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecekler.

 

Son Torba Yasa Mali Müşavirleri üzdü!

 

28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” gereğince her yıl temmuz ayının birinci gününden yirminci gününe kadar olan süre mali tatil olarak belirlenmiştir. Haziran ayının son gününün tatile denk gelmesi durumunda Mali Tatil, temmuz ayının ilk işgününden itibaren başlamaktadır.

Mali tatil uygulamasına ilişkin maddeler, özellikle Mali Müşavirlerin, muhasebe personeli ve bu alanda destek faaliyetinde bulunan tüm çalışanları yakından ilgilendirmektedir. Her geçen gün değişen teknolojiyle birlikte tüm değişikliklere ayak uyduran Vergi Dairelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Ticaret Sanayi Odalarının, İşkur’un işlerinin büyük bir kısmı Mali Müşavirlerin üzerine yıkılmasına karşılık büyük bir özveriyle çalışan hatta bu işler dışında birçok angarya işlerle bunalmış durumda olan mali müşavirlerin dinlendirilmesi amaçlanarak düzenlenmiş olan kanun gereği son günü mali tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktaydı. Bu süre son düzenlemeler ile beş güne indirilmiş oldu.

 

SORU: Özgür Bey, 10.09.1999 tarihinde sigortalı oldum. 06.05.1969 doğumlu bir kadınım 3600 günle emekli olmak istiyorum. Böyle bir hakkımın olmadığını geçende sizi Olay TV’de izlerken öğrendim. Ne yapmam gerekir ve nasıl emekli olabilirim? 2950 sigorta günüm var. MÜRVET KORU

 

CEVAP: Mürvet Hanım maalesef 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar 3600 günle emekli olamazlar. SSK’dan 4500 gün ve 25 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabilirsiniz

(Olay | 04.04.2016)

GÜNDEM