BASINDAN YAZILAR
İşyerinde Bahis Oynayanlar Dikkat! / Arif Temir - MuhasebeTR

İşyerinde Bahis Oynayanlar Dikkat! / Arif Temir

 Çalışanlar, işyerlerinin araç ve gereçlerini kendi görevlerine giren işleri yapmak üzere kullanıyorlar. Bazen de işyeri ile ilgili olmayan, çalışanın görev alanına girmeyen konularda çalışanlar işyeri araçlarını kullanabiliyor. Örneğin işyerine ait bir bilgisayarı çalışanlar kendi özel işlerinde kullanabiliyor. Bu anlamda bahis oynayabiliyor. İşyerinin faaliyet konusu ile ilgili olmayan, çalışanın görev alanına  girmeyen konularda işyeri bilgisayarını ve internetini kullanmak işverenler yönünden sorun oluşturuyor. Çalışanlar yönünden de işyeri kurallarına uymama nedeniyle sorunlar oluşuyor. Bu sorun çalışanın işten çıkarılmasına kadar gidebiliyor. 

Yargı ne diyor? 

Yargıtay vermiş olduğu bir kararda “davacı işçi, 2003 yılından itibaren işyerindeki işverene ait bilgisayarı kullanarak günde birkaç kez internete girerek bahis oynamaktadır. Bu konuda ve aşırı borçlanması sebebiyle daha önce uyarıldığı yazılı belgeler İle davacının müfettişe verdiği savunma içeriğinden anlaşılmaktadır… Davacının mesai saatleri içinde bahis sitelerine girmek üzere internet kullanımlarının bazı günler birkaç saati bulduğu da dikkate alındığında, davacının söz konusu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı açıktır. İş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayandığının kabulü gerektiğine hükmetmiştir”( Yargıtay 9. HD, E. 2006/19150,  K. 2006/26792 , Tarih: 10.10.2006). 

Dikkat edilmesi gerekiyor 

Yargıtay kararında da belirtildiği üzere işyerinde işçinin işine ait zamanı işyerine ait bilgisayarda bahis oynayarak geçirmesi iş sözleşmesinin geçerli nedenle sona erdirilmesini gerektiriyor. 
Çalışanların kendilerine tahsisi edilmiş işyerine ait bilgisayarları işyerinin işleri dışında kullanmamaları gerekiyor. Aksi halde işten çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 01.04.2016)

GÜNDEM