BASINDAN YAZILAR
İşvereni Zor Durumda Bırakan İşçi Haklı Nedenle İşten Çıkarılır / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşvereni Zor Durumda Bırakan İşçi Haklı Nedenle İşten Çıkarılır / Vedat İlki

 Önümüzdeki günlerde Fuar için açılış ve montaj çalışmalarımız var.Fuarlarda Cuma,C.tesi ve Pazar gününe denk geldiği için özellikle C.tesi ve Pazar günleri bazı kişiler çalışmayız diyorlar,firma olarak bu arizi çalışmalar her zaman olmuyor,bunun karşılığında fazla mesai ücreti ödüyoruz.Bugünlerde çalışmak istemeyen işçilerle ilişkimizi kesmek istiyoruz.Ne yapabiliriz?İşveren

Çalışma hayatında işverenler bazı organizasyonlarda yer alırlar,bunlardan biri de fuar yada panayır dediğimiz yerlerde sektörel yada tüketici ile yeni ürünlerii tanıtır,pazarlama alanında pazar da yer edinmek isterler.

Teşhir ürünlerini,stantlarını kurarak tanıtım yapmaya başlarlar.

Bunun içinde işyerinde çalışan elemanlarına ihtiyaç duyarlar.

Bunlar zaman zaman arizi çalışmalar olup,işçinin hafta sonu tatil günlerine de denk gelebilir.

İşçiler bu arizi ve tatil günü çalışmalarında ,özellikle işverene yardımcı olmaz,tüm davete rağmen bu çalışmalara katılmazsa işvern tarafından iş akdi haklı nedenle fesih edilir.

4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır.

Yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Yargıtay

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2014/15443

Karar No. 2015/584

Tarihi: 26.01.2015

İŞÇİNİN TEK SEFERLİK ARİZİ BİR DURUMDA HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASINI KABUL ETMEMESİ

İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN HAFTA TATİLİNDE MAZERETSİZ İŞE GELMEMENİN DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRI OLDUĞU HAKLI FESİH

ÖZETİ:

Davalı işverenin arızi bir durum olan fuar için mobilya montaj işinde çalışan davacı ve diğer işçilerden pazar günü çalışmalarını istediği, davacı ve diğer üç işçinin ise toplu olarak pazar günü fuarda çalışmadıkları, bu nedenle işverence dışarıdan eleman bulunarak fuarda tanıtılacak mobilyaların montaj işinin yaptırıldığı, fuarın işveren için ekonomik olarak önem arz ettiği gibi çalışmanın tek günlük arızi bir durum olduğu, bu nedenle davacı ile diğer işçilerin fuar çalışmalarına işverenin talebine rağmen söz konusu fuar gününün hafta tatili olduğu gerekçesi ile toplu olarak katılmayacaklarını bildirmelerinin iyiniyetli olmadığı, davacının pazar günkü çalışmaya katılmaması için başka bir mazeret bildirmediği, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçileri pazar günü çalıştırılmasının da mümkün olduğu, bu nedenle işvereni zor durumda bırakma amaçlı işçinin bu davranışının doğruluk ve bağlılık kurallarına da aykırı olduğu, dolayısıyla işverence yapılan feshin haklı olduğu kabul edilerek, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SORULARI

01/04/1975 Doğumluyum.1992 ve 1994 yılları arasında stajyerlikten dolayı işe girişim vardır.1996 yılında evlendim.1997 yılında,2000 yılında ,2003 yılında üç çocuğum oldu.01/04/2004 yılında sigortalı işe girdim.12 yıldır sigortalı çalışıyorum.Ne zaman emekli olurum?FİGEN

Stajdan dolayı aldığınız SSK numaranız ile 01/04/2004 tarihlerinden önce 3 çocuk doğum yaptığınız için ,doğum borçlanması yaparak 6 yıl süre kazanacaksınız.

Bunun karşılığında sigortalılık süreniz 01/04/2004-6=01/04/1998 yılına geri gelecektir.

Bu durumda ;

23/05/1998 öncesi işe girenler 20 yıl 54 yaş 5975 gün yada 58 yaşında 3600 gün ile emekli olursunuz.

**

1958 doğumlu babam 20/09/1980 SSK girişi var.1993 yılında vefat etti.200 günlük sigortası var.600 gün askerlik yapmış.Anneme ölüm aylığı bağlanır mı?Şadan

5 yıl sigortalılık süresi var.900 günlük prim günü bulunmuyor.600 gün askerliği borçlansa yeterli değerlidir.

Anneniz ikamet ettiğiniz ilçenin SYDV müracaat ederse dul kadın aylığı bağlanır,65 yaşına geldiğinde 2022 sayılı Kanunundan kendisine muhtaç yaşlı aylığı bağlanır.

 

**

27/09/1958 doğumluyum .İlk defa 20/10/1998 yılında Sigortalı oldum.Askerden sonra sigortalı oldum.Ne zaman emekli olurum?Hasan

 

24.05.97

23.11.98

25

57

5.900

 

Askerliği öderseniz 56 yaşında 5825 günle emekli olursunuz.

Burada 25 yıl sigortalılık süresi 20/10/1998+25=20/10/2023 yılında dolacaktır.(27/09/1958+57=2015)

Bazen de Sosyal Güvenlikte emekliliği yaş dışında sigortalılık süresi belirliyor.Buna göre askerliği borçlanmanız ile birlikte 20/10/1998-8ay-1yıl=20/02/1997+25 yıl=20/02/2022 yılında dolacaktır.

60 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi 3600 günle emekli olur.

Burada çalışma hayatınızı 27/09/2018 günü 3600 günü doldurmak suretiyle de emeklilik olur.

**

01/04/1960 yılında doğdum.16/11/1999 yılında ilk defa Bağ-Kur sigortalısı oldum.Ödemelerim devam ediyor?Ne zaman emekli olur?Ayfer

 58 yaşında 25 yıllık sigortalılık süresi(9000) yada 60 yaşında 15 yıllık sigortalılık süresi(5400)  emekli olursunuz.

(Kaynak: Ali Tezel | 31.03.2016)

GÜNDEM