BASINDAN YAZILAR
İstifa Eden İşçiler Dikkat! Tazminat Ödemeyin / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

İstifa Eden İşçiler Dikkat! Tazminat Ödemeyin / Mehmet Bulut

 Çalışma hayatında tazminat dendiğinde genellikle işveren tarafından işçiye ödenen tutar akla geliyor. Fakat bunun tam tersi de olabilir. Bu sebeple işçiler uyarılarımıza dikkat etsin.

Okurlarımızdan Gülsüm Hanım gönderdiği e-postasında, iki buçuk yıldır bir işyerinde sekreter olarak çalıştığını, işyerindeki ortamdan pek memnun olmadığını, bu sebeple de istifa etmeyi düşündüğünü söylüyor ve istifa ederken dikkat etmesi gereken bir şey olup olmadığını soruyor.

 

Kurallara dikkat
 

İstifa, çalışma hayatında sıkça karşımıza çıkan bir durum ama işçilerin istifa ederken bazı kurallara uymamaları daha sonra başlarına bela açabiliyor. Bu sebeple de yükümlülüklerini bilmelerinde fayda var.
 

Bir kişi bir işverene bağlı olarak çalışmaya başladığında iki taraf da karşılıklı olarak bazı yükümlülükler altına girer. 

Nasıl ki işverenin işçisine ücretini ödemek, SGK’ya primini yatırmak, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak gibi yükümlülükleri varsa işçinin de işverene karşı iş görme ve sadakat gibi yükümlülükleri mevcut.
 

Dolayısıyla hem işveren hiçbir sebep yokken işçisini derhal işten çıkartamaz hem işçi geçerli bir sebep yokken işi bırakıp gidemez. Nitekim işveren işçisinin çalışmasına devam edeceği düşüncesiyle plan ve programını yapmakta.

İstifa önceden bildirilmeli

Kural olarak, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce işçinin durumu işverene bildirilmesi gerekiyor. Yani işçi işten ayrılmak isterse belli bir süre öncesinden durumu işverene yazıyla bildirmeli.
 

Tabii ki sağlık nedenleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketleri ve zorlayıcı nedenler bunun dışında. 
 

Eğer ki işçi işverenin ahlak kurallarına aykırı hareketi, ücretini ödememesi, sağlık koşulları gibi durumlar varsa işçinin işverene belli süre öncesinden haber vermesine gerek yok. Böyle durumlarda işçi, durumu yazıyla işverene bildirip derhal işi bırakabilir.

Kıdem süresi önemli

 Peki, işten ayrılacak olan işçi durumu işverene kaç gün önceden bildirmeli? Bu süre işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre değişmekte. Buna göre;

 İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirim işten ayrılmadan 2 hafta önce,

 İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim işten ayrılmadan 4 hafta önce,

 İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirim işten ayrılmadan 6 hafta önce,

 İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim işten ayrılmadan 8 hafta önce yapılması gerekiyor.

İhbar tazminatı ödenir

Sorumuzu soran Gülsüm Hanım iki buçuk yıldır çalıştığına göre bahsettiğimiz bildirim süreleri dikkate alındığında işten ayrılmadan 6 hafta önce durumu işverene yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.
 

İşçi bildirim sürelerine uymadan işi bırakırsa işverene bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorunda. Yani işyerinde iki buçuk yıl süreyle çalışan işçi haber vermeden işi bırakırsa 6 haftalık ücreti tutarında işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlü. Bu sebeple işi bırakırken bildirim sürelerine mutlaka dikkat edin.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 24.03.2016)

GÜNDEM