BASINDAN YAZILAR
Üst Göstergeden Prim Ödeyenlerin Maaşları Da Farklı Olabilir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Üst Göstergeden Prim Ödeyenlerin Maaşları Da Farklı Olabilir / Vedat İlki

2016 Yılı Ocak sonunda emekliliğe müracaat ederek,SSK Primlerimiz tavandan yatmasına rağmen diğer arkadaşım benden fazla maaş bağlandı.Bu işte hata mı var?Emekli
İki okurum emeklilikle ilgili dökümlerini yolladılar,ikisine de üst göstergeden emekli maaşı bağlanmış,fakat her sigortalının ayrıntıları çalışma süreleri ve matrahları farklıdır.

Birbirleri ile oranlamadan önce çalışma sürelerini ve prim matrahlarını bilmek gerekir.

A.) İŞÇİSİ

Gösterge

15175

Ortalama Yıllık Kazanç

43,358.40

Ortalama Aylık Kazanç

6,997.80

Aylık Bağlama Oranı

71.00

Aylık Bağlama Oranı 2

68.00

Aylık Bağlama Oranı 3

55.98

           
           
           

 

Hizmet Kütüğü

Toplam

     

2000 Öncesi

4315

4315

     

2000-2008/10 Arası

3150

3150

     

2008/10 Sonrası

2610

2610

     

Toplam

10075

10075

     

B.)İŞÇİSİ

Gösterge

15075

Ortalama Yıllık Kazanç

37,018.80

Ortalama Aylık Kazanç

5,679.60

Aylık Bağlama Oranı

69.20

Aylık Bağlama Oranı 2

66.50

Aylık Bağlama Oranı 3

53.30

           
           
           

 

Hizmet Kütüğü

Toplam

     

2000 Öncesi

3835

3835

     

2000-2008/10 Arası

3150

3150

     

2008/10 Sonrası

2610

2610

     

Toplam

9595

9595

     

A.)İŞÇİSİ EK ÖDEME HARİÇ:3.720 TL.

B.)İŞÇİSİ EK ÖDEME HARİÇ:3.230 TL.

A.)İŞÇİSİ 10075 GÜN ÇALIŞMASI

B.)İŞÇİSİ 9595 GÜN ÇALIŞMASI VAR.

Bu durumda elbette ABO miktarları da farklı olacaktır.

A.)İşçisi 10 yılın Ortalaması :(2000 öncesi)

1

10

15175

  441.398.835,0 

B.)İşçisi 10 yılın Ortalaması:(2000 öncesi)

1

8

15075

  438.049.084,0 

Bu durumda A işçisi gösterge anlamında ,B işçisine göre kazanç yönünden primleri tavandan ödenmiş,diğer işçi bazı zamanlarda tavanın altında prim ödemesinde kalmıştır.

2000-2008 Eylül Dönemi

A.)İşçisi

43.358,40/12=3.613,20 Lira

B.)İşçisi

37.018,80/12=3.084,90 Lira

A işçisi ve B işçisi tavana yakın prim ödemiştir.

YILLAR

MATRAH

GÜNCELLEME KATSAYISI

GÜNCELLENEN KAZANÇ

GÜN

2000

5.880,00

5,356161553

31.494,23

360

2001

11.250,00

3,178730892

35.760,72

360

2002

17.145,00

2,273500351

38.979,16

360

2003

24.550,00

1,814920706

44.556,30

360

2004

33.810,00

1,524509562

51.543,67

360

2005

38.120,00

1,317739386

50.232,23

360

2006

41.418,00

1,1326755

46.913,15

360

2007

44.753,00

1

44.753,00

360

2008

36.181,00

1

36.181,00

270

     

380.413,47

3150

         
     

120,77

 
     

3.622,99

 

 

2008 Eylül Sonrası:

YILLAR

MATRAH

2016 GÜNCELLEME

GÜNCELLENEN MATRAH

GÜN

2008

12.455,00

1,807143898

22.507,98

90

2009

53.001,00

1,69637088

89.909,35

360

2010

58.091,00

1,55530474

90.349,21

360

2011

63.707,00

1,376375876

87.684,78

360

2012

71.254,00

1,288500165

91.810,79

360

2013

78.004,00

1,18646424

92.548,96

360

2014

85.995,00

1,0881

93.571,16

360

2015

96.526,00

1

96.526,00

360

2016

0

1

0,00

0

     

664.908,22

2610

         
     

254,75

 
     

7.642,62

 

 

(*)2016 Yılı GH Nisan belli olacak ,fark alacaklar

A işçisi güncelleme ile birlikte 6.997,80 lira olduğuna göre (7.642,62 Lira yakın),

B işçisi güncelleme ile birlikte 5.679,60 lira olduğuna göre tavandan prim ödemede A işçisine göre geride kalmıştır.

Son yıllarda A işçisi SGK matrah bakımından ,B İşçisinin üzerinde prim ödeyerek aradaki maaş bağlama miktarını artırmıştır.

Sonuç:

2000 yılı öncesinde gösterge-katsayı sisteminin uygulanması ve son 10 yıl veyahut son 5 yıla bakarak karar verilmesi, 2000 yılından itibaren prime esas kazançların “2008 Ekim ayına kadar enflasyon + büyüme hızının yüzde yüzüne” dayanan güncelleme katsayısıyla güncellenmesi, 2008 Ekim ayından itibaren ise “Enflasyon + büyüme hızının yüzde otuzuna” dayanan güncelleme katsayısıyla güncelleme işlemi uygulanması gibi birbirinden ayrı üç sistemin uygulanması kendine özgü bir farklılık oluşturuyor.
 

(Kaynak: Ali Tezel | 23.03.2016)

GÜNDEM