BASINDAN YAZILAR
Memurlar Nasıl Aile Yardımı Alır? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Memurlar Nasıl Aile Yardımı Alır? / Mehmet Bulut

 Aile yardımı memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yapılan bir ödeme. Söz konusu kanuna göre bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor.
 

Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK’dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.

 

Memurun eşi şirket ortağı olmamalı
 

Aile yardımının ödenmesinde en önemli kriter eşin gelirinin olmaması ve çalışmaması. Bununla birlikte uygulamada “çalışmama” kriteri oldukça geniş yorumlanmış.
 

Örneğin, eşinizin limited şirket ortağı olması halinde kendisinin bu ortaklıktan ötürü menfaat sağladığı ve 4/b kapsamında zorunlu sigortalılığı bulunduğu varsayılıyor. Bu sebeple de şirket ortaklığından dolayı zorunlu sigortalı olan eşin menfaat karşılığı çalıştığı kabul edildiğinden, aile yardımı alınması mümkün olmuyor.
 

Yine örneğin, bir işyerinde kısmi süreli de olsa memurun eşi çalışıyorsa aile yardımı alınamıyor. Dolayısıyla eşin kısmi süreli çalışması halinde aile yardımının kısmen ödenmesi şeklinde bir uygulama da mevzuatta yer almıyor.

Memur beyana dikkat etmeli

Aile yardımı ödemesi, genellikle memurun beyanı üzerine ödeniyor ve aksi tespit edilene kadar da bu ödeme yapılmaya devam ediliyor. Ancak burada memurların dikkat etmesi gereken birkaç husus var.
 

Öncelikle eşiniz çalışıyorsa, SGK’dan aylık alıyorsa veya şirket ortaklığı varsa ve bunları beyan etmeden aile yardımı alıp sonradan bu durum tespit edilirse ödenen aile yardımı tutarları sizden geri alınır, hem de faiziyle.
 

Aynı şekilde, aile yardımı almaya devam ederken eşinizin durumunda bir değişiklik olursa ve çalışmaya veya aylık almaya başlarsa durumu hemen çalıştığınız kuruma beyan etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde maaşınıza aile yardımı eklenmeye devam eder ve tespit edildiğinde ödenen aile yardımı tutarları sizden geri alınır.

Çocuk 25 yaşını geçmemeli

 

Bazı hallerde memura çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmiyor. Bu durumları şöyle özetleyelim:
 

1: Çocuk evlenirse
 

2:Çocuk 25 yaşını doldurursa (Ancak, 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri sağlık raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam edilir.)
 

3: Çocuk kendi hesabına ticaret yaparsa veya menfeat karşılığı çalışırsa (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç)
 

4: Çocuk burs alıyorsa veya Devlet tarafından okutuluyorsa

Aile yardımı tutarı ne kadar?

 

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanıyor.
 

Aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödeniyor. Karı ve kocanın her ikisi de memur ise bu ödenek yalnızca kocaya veriliyor.
 

2016 yılı ilk ve ikinci yarısı için memurlara ödenecek aile yardımı tutarları ise şöyle:

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 21.03.2016)

GÜNDEM