BASINDAN YAZILAR
Büyükşehirlerin Muhtarların Sigortalılığına Etkisi Nasıl Oldu? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Büyükşehirlerin Muhtarların Sigortalılığına Etkisi Nasıl Oldu? / Şevket Tezel

 Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek veriliyor. Son 6663 sayılı Torba Kanunla 5.700 olan gösterge rakamı 14.700 göstergeye yeni yükseltilmişti.

Her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenmesi gereken bu ödeneğin damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaması da gerekiyor.

Köy ve mahalle muhtarları zorunlu sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmamak veya bu kapsamda gelir veya aylık almıyor olmak koşuluyla 4/1-b sigortalısı sayılıyorlar. Yani hizmet söleşmesine istinaden 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olan, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı, tarımsal faaliyet gibi nedenlerle 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan, SSK, Tarım SSK, Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alan yani emekli olan kişiler dışında kalan muhtarların 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olmaları gerekiyor.

Yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken muhtar seçilenler ise sigortalı sayılmayacaklarından haklarında sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümler uygulanması da maaşlarının kesilmesi de gerekmiyor.

Sigortalılık bakımından aynı sayılan köy ve mahalle muhtarları prim ödeme uygulaması bakımından kendi ileriden ayrılmaktadırlar. Bunlardan köy muhtarları 2008 yılında 15 katından başlamak üzere her yıl 1 puan artırılarak 2016 yılında günlük kazancın 23 katı üzerinden aylık sigorta primi ödemek durumunda bulunuyorlardı.

Bu bakımdan 2016 yılında köy muhtarlarının ayda en az 435,63 TL mahalle muhtarlarının ise en az 568,22 TL prim ödemeleri gerekiyor. En fazla ise köy muhtarlarının ayda 2.831,60 TL mahalle muhtarlarının ise 3.693,43 TL prim ödemeleri mümkün bulunuyor.

6360 sayılı Kanunla 13 ilde büyük şehir belediyesi kurulmasıyla (Adana,Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van gibi)  30 büyük şehirdeki köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştı. Dolayısıyla bu yerlerdeki köyler ve beldeler mahalle olarak ilçe belediyelerine eklenmiş bulunuyor.

Bu nedenle evvelce köy muhtarı olarak tescili yapılıp köy muhtarı olarak prim ödeyen muhtarların bazılarının bu değişiklik sebebiyle mahalle muhtarı olarak prim ödemesi gereği ortaya çıkmış bulunuyordu.  Yani 30.04.2014 tarihindeki seçimlerde büyükşehirlerde köy muhtar seçilenlerin 29.04.2014 tarihi itibariyle köy muhtarlıkları varsa (01) terk kodu ile sonlandırılması ve 30.04.2014 tarihinden itibaren de (06) kodu ile mahalle muhtarı olarak yeniden başlatılması gerekiyordu.

İşte büyükşehirlerde evvelce köy muhtarı olarak tescilli iken 30.04.2014 tarihinden itibaren mahalle muhtarlığına dönüştürülen muhtarların aylık primleri artmış olmaktadır.

Bu değişiklik nedeniyle haklarında bu tür değişiklik yapılmamış mahalle muhtarlarının aylık primleri halen 435,63 TL olarak görünüyorsa SGK’yı uyararak durumlarını güncelletmelerinde fayda bulunuyor.  

(Kaynak: Ali Tezel | 21.03.2016)

GÜNDEM