BASINDAN YAZILAR
Memurlar Üçüncü Dereceye Nasıl Atanır? / Bünyamin Esen - MuhasebeTR

Memurlar Üçüncü Dereceye Nasıl Atanır? / Bünyamin Esen

KARABÜK'ten ismi mahfuz okurumuz A.E. soruyor: “Bünyamin bey, yeşil pasaport ile ilgili yazınızın okudum. Bir sorum olacak: Devlet memuruyum, şuan kadro derecem 5, ama maaş aldığım kadro derecem ise 4/2. İnsan kaynakları servisimize sordum, yeşil pasaport alabilmek için gerekli olan üçüncü derece kadroya atanabilmem için maaş aldığım kadro derecemin 3’e düşmesi gerektiğini yani iki yıl daha beklemem gerektiğini söylediler, bu doğru mu? Nasıl üçüncü derece kadroya atanırım? Yeşil pasaport almak istiyorum. Ayrıntılı açıklar mısınız?”
Sayın okurum, memurların halk arasında bilinen ismiyle Yeşil Pasaport teknik adıyla ise Hususi Damgalı Pasaportu nasıl alabileceklerini daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklamıştık.
Yeşil Pasaportu olan memurlar bazı istisnalar hariç Avrupa dâhil dünyanın pek çok yerine vize gerekmeden, uçak bileti alıp elini kolunu sallayarak gidebiliyor. Yani yeşil pasaport sahibi olmak çok avantajlı…

ÜÇÜNCÜ DERECE KADROYA ATANMAK İÇİN NELER GEREKLİ?
Yeşil pasaport almak açısındansa üçüncü derece ve yukarısındaki (ikinci veya birinci) kadrolarda bulunmak gerekiyor. Yani “kadro” dereceniz en az 3 olmalı!
Memurların yeşil pasaport alabilmeleri için derecelerinin üçüncü derece olması gerekiyor. Peki memurlar üçüncü dereceye nasıl atanır? İşte ayrıntılar...
Bu nedenledir ki üçüncü derece kadroya atanmak pek çok memurun istediği ve nasıl olacağını merak ettiği bir konu. Bu konuda sık sık soru alıyoruz.
Üçüncü derece kadroya atanmak için neler gerekli? Bu kadroya atanmak için kaç yıl beklemesiniz, mutlaka müktesep derece/kademenizin ilerlemesi mi gerekiyor, bu işin kestirme yolu var mı? Ayrıntılı olarak açıklayalım…

Meslek memurluğunu kazananlar hangi bölümden?

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR?
Öncelikle kimler Yeşil alabiliyor ona bakalım: Öncelikle kadro derecesi 1, 2 veya 3. Derece olarak çalışan tüm devlet memurları ile bu derece kadroların karşılığı sözleşmeli çalışan devlet memurları alabiliyor. Eğer kadro karşılığı olmaksızın çalışıyorsanız ama emeklilik kesenekleriniz 1, 2 veya 3. Dereceye göre kesiliyorsa siz de yeşil pasaport alabiliyorsunuz.

İstifa eden memur yeşil pasaport alabilir mi?
Burada maaşınızın ödendiği müktesep derece kademeniz değil, kadronuzun derecesi önemli, altını çizelim… Yani her yıl düşen derece kademeniz değil, maaş bordronuzda görülen kadro derecenizin 3 ve yukarı olması gerekli…

EMEKLİ VE İSTİFA EDEN MEMURLAR DA YEŞİL PASAPORT ALABİLİYOR
3. derece ve yukarısındaki bir kadroda iken emekli olan veya istifa eden (çekilen) memurlar da yeşil pasaport alabiliyorlar. Yani bir kere de olsa üçüncü derece ve üzerindeki kadroya atanmak memurlar için çok önemli… Bu nedenledir ki memurlar üçüncü derece kadroya atanmayı istiyor ve bunun nasıl olacağını merak ediyor. Beklemeniz Gerekiyor…ÜÇÜNCÜ DERECE KADROYA NASIL ATANABİLİRSİNİZ?
Üçüncü derece kadroya atanmanın iki yolu var: İlk yol beklemek.
Devlet Memurları Kanunu’nun kariyer esası gereğine maaşınızın üzerinden ödendiği kadro/dereceniz (yani müktesep kadro/dereceniz) her yıl bir kademe her üç yılda bir de bir derece yükseliyor. Örneğin 9/1 olarak başlayan bir memur on altı yıl görev yaptıktan sonra (başka bir artış almadı ise) 3/1’ine düşüyor.
İşte bu şekilde üçüncü derece kadroya atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince hakedilmiş kadro derecenizin ilerlemesi ve üçe gelmesi gerekiyor. Tabi bu işlem için üçüncü derece kadro için gerekli nitelikleri de sağlamanız gerekli.


BOŞ KADRO OLMASI GEREKİYOR
Eğer üçüncü derece ve altı kadrosu olan bir unvanda iseniz (örneğin VHKİ iseniz) müktesep dereceniz üçe ve altına düşünce çalıştığınız kurumunuz sizi üçüncü derece bir kadroya atayabiliyor. Tabi atama olması için kurumunuzun insan kaynaklarında boş kadro olması lazım. Boş kadro o kadro derecesindeki bir memurun istifa etmesi veya emekli olması ile oluyor.

Malulen emekli olanlar yeniden memur olarak atanabilir mi?
Boş kadro yoksa da “doldur-boşalt kararnamesi” denilen işlem ile Başbakanlıkça sizin kurumunuza sizin atanmak istediğiniz derecede kadro serbest bırakılmalı. Eğer boş kadro varsa atama işleminiz çoğu zaman otomatik olarak insan kaynakları daire başkanlığınızca yapılıyor, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.
Ancak şunun altını çizelim her unvandaki memur üçüncü dereceye düşemiyor, zira her kadro unvanının üçüncü derece ve altı kadrosu olmayabiliyor. Bu nedenledir ki bazı unvandaki memurlar dilekçe verip VHKİ olarak atanıyor, VHKİ kadrosunun üçüncü derece ve altı kadrosu var.


KESTİRME YOLU DA VAR
Şimdiye kadar söylediğimiz üçüncü derece kadroya atanmanın uzun yolu! Bir de kısa yolu var bu işin… Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar hak edilmiş derece/kademelerinin üç derece yukarısı ve üç derece aşağı kadrolarına atanabilmekteler.
Yani maaş aldığınız dereceniz 6/1 olmuş ise, Kurumunuz sizi üçüncü derece kadroya atayıp yeşil pasaport almanızı sağlayabilir. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atama yapmak mümkün…

EN AZ HİZMET SÜRESİNİ DOLDURMALISINIZ
Mümkün olmasına mümkün ama bunun da bazı şartları var:
- 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
- 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
- 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetiniz olmalı.
Ayrıca yükseköğrenim görmüş olmanız da şart… Dört yıldan az süreli üniversite okumuş olanlar içinse bu sürelere iki yıl daha ekleniyor…HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Diyelim ki, üçüncü derece kadroya atanmak istiyorsunuz, en az sekiz yıl hizmetiniz olması gerekiyor. Bu sekiz yılın hesabına yalnızca memuriyetiniz değil, başka şeyler de giriyor. Örneğin askerlik süreniz (hem kısa hem de uzun dönem askerlik) de buna dâhil.
Bu süreye 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile milletvekili, belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, yasal fonlarda geçen hizmetler ile uluslararası kuruluşlarda geçen süreler de sayılıyor.
Keza üniversite bitirdikten sonra özel sektörde (hem Bağ-Kur’lu hem de SSK’lı) çalıştığınız günlerin dörtte üçü de sayılıyor.

Memurun kadro ve aylık derecesi farklıysa ne olur?
SON KARAR KURUMUNUZUN
Diyelim ki en az sekiz yıl hizmetiniz var ve yükseköğrenim gördünüz. Dilekçe verip üçüncü derece kadroya atanmayı isteyebilirsiniz.
Ama bu konuda son sözü söyleyecek olan kurumunuz. Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amiriniz.
Yani Kurumunuz red de elebilir kabul de. Başka bir deyişle sekiz yıllık hizmetinizin olması doğrudan atanabileceğiniz anlamına gelmiyor, kazanılmış hak değil…
Ama genelde ellerinde boş kadro olması halinde kurumlar bu tür talepleri dikkate alıyor. Böylece Kurumunca üçüncü dereceye atanan bir memur hemen yeşil pasaport alabiliyor.
Durumu uygun olan memurlara çalıştıkları Kurumlarına başvurmalarını tavsiye ederiz…
---
Kıssadan Hisse
“Herkese kulağını ama çok azına sesini ver.”
— William Shakespeare

(Kaynak: Memur Haber | 18.03.2016)

GÜNDEM