BASINDAN YAZILAR
Terör Saldırısında Ölen Yaralanan ve Zarar Görenlerin Hakları / Arif Temir - MuhasebeTR

Terör Saldırısında Ölen Yaralanan ve Zarar Görenlerin Hakları / Arif Temir

 13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen terör saldırısında  37 vatandaşımız  hayatını kaybetti.  Bir çok vatandaşımızda yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize  baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsünü de lanetliyorum. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin emeklilik, tazminat ve  oluşan zararlarının karşılanması gibi hakları var. Bu hakları açıklayalım. 

Yakınlarına maaş bağlanacak mı?  

Ölenin 1800 gün prim ödeme gün sayısı varsa veya işçi statüsünde(4/a’lı olarak) işe girişle ölüm tarihi arasında 5 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde borçlanma süreleri hariç  900 gün prim ödenmişse hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanacak.  

Terör saldırısı sonucunda yararlananların meslekte kazanma gücünü en az  yüzde 60 oranından  fazla kaybedenlere malul aylığı bağlanıyor. Bunun için yaralananın 

■ Olaydan önce sigortalı olması, 

■ En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, gerekiyor. 

Kıdem tazminatı ödenecek mi?  

Ölen işçilerin aynı işverene ait işyerlerinde çalışmaları bir yıl veya üzerinde ise hak sahiplerine (mirasçılara) kıdem tazminatı ödenir. Mirasçıların miras hisselerini gösterir belge ile birlikte işverene/işyerine müracaat etmeleri gerekiyor.  
Devlet memurları içinde  çalışılan sürenin ikramiyesinin  mirasçılara ödenmesi gerekiyor. 

İhbar tazminatı ödenecek mi?  

İhbar tazminatı söz konusu olabilmesi için işverenin işten çıkarması gerekiyor. Burada böyle bir durum söz konusu olmadığı için ölen işçilere ihbar tazminatı ödenmeyecek.  

Ölen işçi yıllık izin kullanmamışsa yıllık izin paraları mirasçılara ödenir.  

Örnek: Ölen işçinin 2015 yılında kullanmadığı 20 gün izni varsa bu 20 günlük izin parası ölenin son ücreti üzerinden hesap edilerek mirasçılara ödenmesi gerekiyor.  

Cenaze yardımı yapılacak mı?  

Cenaze  yardımı, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine ödenir. 2016’da  için 489 TL cenaze yardımı yapılıyor.  

Bir işyerinde çalışanlardan terör saldırısı sonucunda yaralananların belirli koşulları sağlamaları durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi söz konusu. Buna göre terör saldırısında yararlananların  bu tarihten önceki bir yıl içinde adlarına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu koşuları sağlayanlardan ayakta tedavi görenlere günlük maaşlarının üçte ikisi, yatarak tedavi görenlere de  yarısı ödeniyor. 

Zararları devlet karşılıyor 

Terör saldırısı nedeniyle 5233 sayılı  Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Hükümlerine göre terörden zarar görenlerin zararları Devlet tarafından karşılanıyor. Buna göre;  

■ Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar, 

■ Yaralanma, engelli hale gelme ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri, 

■ Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar, karşılanıyor. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 18.03.2016)

GÜNDEM