BASINDAN YAZILAR
Yeni Kanun Tasarısı Gümrük Müşavirlerini Tedirgin Etti / Veysel Ağdar - MuhasebeTR

Yeni Kanun Tasarısı Gümrük Müşavirlerini Tedirgin Etti / Veysel Ağdar

Yeni tasarı metninde gümrük müşavirlerine verilecek cezalar ve gümrük müşavir derneklerinin hukuki dayanakları ile ilgili birçok konu yer alıyor.
Yeni kanun tasarısı gümrük müşavirlerini tedirgin etti

 

İSTANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yürürlükteki 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bakanlığın, ilgili dernek ve kuluşların görüşünü almak için 2 Mart'ta paylaştığı yasa tasarısında yürürlükteki kanunun geçici 6. maddesindeki yapılması öngörülen değişiklikler gümrük müşavirlerini tedirgin etti. Yeni tasarı metninde gümrük müşavirlerine verilecek cezalar ve gümrük müşavir derneklerinin hukuki dayanakları ile ilgili birçok konunun yer aldığını ifade eden Bulut Gümrük AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bulut DÜNYA'ya yaptığı açıklamada değişiklikle sektöre standart getiren asgari ücret uygulamasından vaz geçildiğini kaydetti. Yeni taslakta Gümrük Kanunu'nunda geçici 6. maddenin kaldırılması ile gümrük müşavirleri için hayati önemi olan asgari ücret tarifesinin yasal zeminden çıkarıldığını kaydeden Bulut; "Asgari ücretin azami ücret gibi piyasada denge bulduğu bir ortamda, asgari ücretin yüksekliği serzenişti ile böyle bir düzenlemeye gidiliyorsa yanlış yapılıyor demektir. Çünkü dış ticaret firmalarının bir gümrük müşaviri ile çalışma zorunluluğu yok. Hal böyle iken ithalat ve ihracat işlemlerinin %91'inin gümrük müşavirleri eliyle yapılmasının tek gerekçesi, işlemlerin daha ucuza mal edilememesi ve riskin müşavirler aracılığı ile minimize edilmesidir. Şayet taslak bu şeklide yasalaşırsa sadece gümrük müşavirliği mesleği standardını kaybetmeyecek aynı zamanda maliyetlerin altında işlem yapanların bu maliyetlerini farklı şekilde tazmin etmeleri düşünceleri olacaktır. Bu da gümrük idarelerinde bu zamana kadar gelinen olumlu ivmenin tersine dönmesidir" diye kunuştu.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 14.03.2016)

GÜNDEM