BASINDAN YAZILAR
Elektronik Tebligat Nisanda Başlıyor / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Elektronik Tebligat Nisanda Başlıyor / Mehmet Bulut

 Vergilendirmenin en önemli aşamalarından birisi tebligat. Mevzuata göre, vergilendirme ile ilgili evraklar, adresleri bilinenlere posta vasıtasıyla, bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir. Ancak yıllardır uygulanan bu yöntemler çoğu kez sıkıntılı sonuçlar ve uyuşmazlıklar doğurdu. Bunun önüne geçmek için de e-tebligat uygulaması getirildi.

 

Uygulama 1 Nisan’da başlıyor
 

Maliye Bakanlığı geçen yıl çıkarmış olduğu bir tebliğ ile elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak 2016’da geçeceğini duyurmuştu. Zorunluluk kapsamında bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2016 tarihinden önce E-Tebligat Başvurusu yapmaları gerekiyordu.
 

Ancak 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan genel tebliğ ile elektronik tebligatta süre 1 Nisan 2016’ya kadar uzatıldı. Bununla birlikte bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılmaya başlandı bile.
 

E-Tebligat başvurusunu, mükellefler, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabiliyor.

 

Kimler için zorunlu?
 

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 1 Nisan 2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları zorunlu. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükellefler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.
 

Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine aynı tarihe kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekiyor. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilecekler.

Telefonunuza SMS gelecek

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılacak.
 

Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilecek, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilecek ve belgenin çıktısını alabilecekler.
 

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak. Bu süre vergiden dolayı ceza ve faiz ödememek için önemli.

Sakın ceza yemeyin

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükellefler, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılacak. Bu ceza 2016 yılı için 1370 TL. Sisteme girmeyen mükelleflere re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılacak.
 

Elektronik tebligat sistemine dahil olan mükellefler zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değil. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzelkişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi haller.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 14.03.2016)

GÜNDEM