BASINDAN YAZILAR
Eski Memurun İkramiye Davası Nasıl Sonuçlanır? - Uzman Erbaşların İntibak Hakkı / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Eski Memurun İkramiye Davası Nasıl Sonuçlanır? - Uzman Erbaşların İntibak Hakkı / Şevket Tezel

 Bugünlerde eski memurların emekli ikramiyesi konusunda iki ayrı iddiaları ve davaları var. Bunlardan biri 2015 yılı Ocak ayında verilen Anayasa Mahkemesi iptal kararının sonucunda 30 yıldan hizmetle emeklilikte 30 yıl üzeri hizmete karşılık alınamayan emekli ikramiyelerinin alınması hakkında.

Diğeri ise memuriyetten istifa edip diğer sosyal güvenlikm kurumları kapsamında çalıştıktan sonra emekli olan eski memurların gene Anayasa Mahkemesinin 2009 ve 2011 yıllarında verdiği iki ayrı iptal kararı sonucunda doğan emekli ikramiyesi hakkında oluyor.

İşte bu ikinci türden sorunda da emekli memurların birçoğu uzun süredir mahkeme peşindeler.   

Bunlardan biri olan okurum konu hakkında Cevat Özcan soruyor: 

"Emekli Sandığı iştirakçiliği kapsamında 31.07.1957 tarihinden itibaren 23 sene öğretmen olarak çalıştım ve 01.08.1980 tarihinde istifa ederek Alman Bakanlığına geçtim. Orada da 22 sene öğretmen olarak çalıştım ve 31.07.2001 tarihinde emekliye ayrıldım. Ayrıca bana Emekli Sandığı da, çalıştığım 23 yıla tekabül eden bir emekli aylığı bağladı. Ne var ki emekli ikramiyesini alamadım. 2012`de SGK`na müracaat ettim, oradan ret gelince Ankara 7. İdare Mahkemesine dava açtım. Oradan da ret kararı geldi. Ancak aynen benim gibi olan, hatta 7 sene öğretmenlik yaptıktan sonra 1970 başlarında istifa ederek Almanya´ya işçi olarak gidip, bilahare öğretmenliğe geçen bir arkadaşım da, benimle beraber SGK`ya başvurmuştu. SGK`dan ona da ret geldi. Sonra o da Ankara İdare Mahkemesine dava açtı ve onun davası kabul edildi, davayı kazandığı bildirildi. Yani bana ret, ona haklılığının kabul edildiği kararı geldi. Ona gelen karar benden üç ay sonra geldiği için itiraz da edemedim. Şimdi ben ne yapmalıyım? Artık başka bir yol izleyebilir miyim?" 

Cevaplayalım:

İdare Mahkemelerinden birbirinden ayrı karar çıkabiliyor. Temyiz aşamasında durum değişebilir. Ama arkadaşınızın durumu sizinle aynı olmayabilir. Örneğin istifa ile kamudan ayrılıp ikramiye talep edenlerin emeklilik tarihlerinin 26.01.2012’den önce mi sonra mı olduğu,

Şayet sonra ise istifa ettikleri tarihin 08.09.1999’dan önce mi sonra mı olduğu

önem taşır.

Ancak burada Danıştay’ın yaklaşımı önemlidir ve kararlara yön vericidir. 08.06.2015 tarihli yazımda da belirttiğim üzere Danıştay, kararlarında emekliliği 26.01.2012 tarihinden önce olanlar için istifa tarihinin 08.09.1999 tarihinden önce veya sonra olmasının önemli olmadığını vurguluyor.

Üstelik daha önemli bir nokta ise yargı yoluyla ikramiyeye hak kazanılsa bile aynı kararlarda ödenmeyen ikramiyelerin emekli aylığının bağlandığı tarihteki katsayılardan ödenmesinin öngörülüyor oluşu.

Bu durumda ek göstergenizi belirtmemişsiniz ama 2001 yılında emekli olmakla bir yıl hizmet için alacağınız ikramiyenin tutarı 300-400 TL arasında olacaktır. Örneğin 1995’te emekli olmuş bir başka memur için ise bu bir yıllık ikramiye tutarı 15-20 TL arasında tahakkuk edecektir.

***

Uzman Erbaşın Emekli Aylığı Nasıl İntibak Ettirilecek?

1992 yılında silahlı kuvvetlerde uzman erbaş olarak göreve başladım. Lise mezunuyum. 22 yıl görev yaptım yaştan dolayı 2014/Ocak ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir birlikte sivil memur olarak atandım. Dört ay sivil memur olarak çalıştıktan sonra emekliye sevk edildim. 2014 Mayıs ayında 27 yıl 3 ay üzerinden emekli oldum. Emeklilik derece 3/6 olup ek göstergem 1467 idi. Son çıkan 6663 sayılı Kanunda uzman erbaşlara verilen derece ve ek göstergeden sivil memurluğa geçip oradan emekli olanlar yararlanabilecek mi? Emekli maaşım ne kadar olur? Rumuz: Yusuf

6663 sayılı Kanunla uzman erbaşların ek gösterge sorunları çözüldü. Bu sizin gibi emekli konumdaki eski uzman erbaşları da kapsıyor. Uzman erbaş olarak görev yapmış olanlardan, bu görevleri üzerinden emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanların veya uzman erbaşlık görevi esas alınarak dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, uzman erbaşlık görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları esas alınarak yeniden belirlenmesi gerekiyor.

Lise mezunu olduğunuzdan yeni duruma göre de 1.dereceye gelemeyecek olup 2.derecede kalacaksınız.

6663 sayılı Kanun kapsamında 2500 ek göstergeye göre emekli maaşınızın yeniden hesaplanması gerekiyor. Ek ödeme dahil 2010 TL kadar aylığınızın olması gerekiyor.

Fakat aynı yasa gereği aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmeyecek.

(Kaynak: Ali Tezel | 10.03.2016)

GÜNDEM