BASINDAN YAZILAR
Memurlar Sigortalılıkları Hakkında Bunları Biliyor Mu? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurlar Sigortalılıkları Hakkında Bunları Biliyor Mu? / Şevket Tezel

Memurlar sigortalılıkları hakkında bunları biliyor mu?
Memurların görev aylıkları gibi emekliliğe esas kazanımlarının takibinin o memurların görev yaptıkları kurumlarının personel birimlerince yapılması gerekiyor. Bu aşamalarda yapılan hatalar emeklilik başvurusundan sonra SGK’ca saptanıyor ise de bu hatalar emeklilik işleminin gecikmesine neden oluyor.
İşte bu nedenle memurların kurumlarının kendileri ile yapması gereken uygulamalar hakkında bilgilenmesi, kendileri hakkında ir yanlışın zamanında önlenmesi bakımından önem taşıyor.


GÖREVE BAŞLAMANIN BİLDİRİMİ
5510 sayılı Kanuna göre 4/c sigortalılığı kapsamında çalışanların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK'ya e-sigorta yoluyla bildirimlerinin yapılması gerekiyor.

Bunlardan, yer değiştirme suretiyle farklı işyerine atananlar ile bir kurumdan diğer kuruma naklen atanarak çalışmaya başlayanlar için de sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekir.
Ancak, aynı kamu idaresinin farklı üniteleri arasındaki naklen atama veya görevlendirmelerde sigortalının işe giriş bildirgesi ile tekrar bildirim yapılması gerekmez.
AYRILIŞ BİLDİRGESİ
Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, “sigortalı işten ayrılış bildirgesi” ile sigortalılığın sona ermesini izleyen on gün içinde e-sigorta yoluyla SGK'ya yapılması gerekir.
Sigortalı işten ayrılış bildirgesi hem ilk defa 15.10.2008'den itibaren 4/c sigortalısı olanlar için hem de bu tarihten önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların ayrılışları için de kullanılması,
5510 sayılı Kanuna göre 4/c sigortalılığı kapsamında çalışanların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK'ya e-sigorta yoluyla bildirimlerinin yapılması gerekiyor.
Yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” ile gerekli bildirimlerin de yapılması icap ediyor.

TÜRK VATANDAŞI OLMANIN İSTİSNASI
Türk vatandaşı olmak şartına da 25.09.1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun ile, Türkiye’de oturan Türk soylu yabancılar için istisna getirilmiştir. Bu Kanun uyarınca Türk soylu yabancılar, Türk Vatandaşlığına geçmeden önce 5434 sayılı Kanuna tabi kurumlarda görev almaları halinde iştirakçi olarak ilgilendirileceklerdir.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMIŞ HİZMETLER EMEKLİ SANDIĞI HİZMETİYLE BİRLEŞTİRİLEMEZ
Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden o kurumca tek bir sigortalılıktan veya birleştirilmiş hizmetler üzerinden yaşlılık, malûllük aylığı bağlandıktan sonra diğer bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girenlerin, aylık bağlamada dikkate alınan hizmetleri yeni statü dolayısıyla geçen hizmetleriyle, birleştirilmez.
506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlayan iştirakçinin, aylık bağlamada dikkate alınan sigortalı hizmetleri, 5434 sayılı kanuna tabi göreve başladığı hizmetleriyle birleştirilmez.

Emekliye gelir vergisi kesintisi yapılacak mı?

YABANCI ÜLKELERDE GEÇEN HİZMETLERLE BİRLEŞTİRME
Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde geçen hizmetler, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan esaslara göre birleştirilmektedir. Buna göre SGK kapsamında geçen hizmetler ilgili sigorta merciilerince istenildiğinde bildirilmekte ve emekliliklerinde sözleşme hükümlerine göre birleşik hizmetler üzerinden işlem yapılmaktadır.

ÇAKIŞMA HALLERİ
5510 sayılı Kanuna göre memurlar Ekim 2008'den itibaren 4/c sigortalısı sayılıyor.
4/a (SSK) sigortalılığı veya 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamındaki sigortalılık statüleri ile 4/c sigortalılığı sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışma olması halinde sigortalılar öncelikle 4/c sigortalılığı kapsamında sayılır. Yani bir kişi için aynı zaman diliminde 4/c sigortalılığı varsa öncelikle o geçerli sayılır.
Kişi için 4/c sigortalılığı yok ama 4/a (SSK) sigortalılığı veya 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamındaki sigortalılık statüleri aynı zaman diliminde var ise o takdirde 01.03.2011 tarihinden önceki çakışmalarda ilk başlayan, bu tarihten sonraki çakışmalarda ise doğrudan 4/a sigortalılığı geçerli sayılır.

(Kaynak: Memur Haber | 09.03.2016)

GÜNDEM