BASINDAN YAZILAR
Kesin Mizan Bildirimi / Mehmet Okkalı - MuhasebeTR

Kesin Mizan Bildirimi / Mehmet Okkalı

 Değerli Üyemiz,

                                 

Bilindiği üzere; 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve müteakip dönemlerde elektronik ortamda Kesin Mizan Bildirimi verme zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Kesin mizan bildirimini;

Gelir Vergisi Mükellefleri

:

1 Mart   -  31 Mart tarihleri arasında,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

:

1 Nisan -   30 Nisan tarihleri arasında,

elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

 

İçinde bulunduğumuz yoğun çalışma döneminde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ilişkin Kesin Mizan Bildirimi’nin süresinde verilerek cezalı işlemlerle karşılaşılmaması amacıyla Kesin Mizan Bildirimi’ne ilişkin açıklamalara ekte yer verilmiştir.

 

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

(Kaynak: asmmmo | 07.03.2016)

GÜNDEM