BASINDAN YAZILAR
Hastaneye Ödediğiniz Ücrete Dikkat! / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Hastaneye Ödediğiniz Ücrete Dikkat! / Mehmet Bulut

 Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelere gittiğinizde ücret ödemeniz gerekiyor. Peki, bu ücret ne kadar? Nelere dikkat edilmeli?
 

Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası sistemi her vatandaşın eşit şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını öngörüyor. Ayrıca bu sistemin temel mantığı, ödenen primler nedeniyle sağlık hizmetlerinden bedava faydalanmaya dayanıyor. Ama gelin görün ki bu pek mümkün değil.
 

Genel sağlık sigortasına dahil hastalar hastanelere gittiğinde ilave ücret, muayene katılım payı, ilaç katılım payı gibi birçok ödeme yapmak zorunda kalıyor. Ayrıca burada kişinin asgari ücretli veya patron olmasının da bir önemi yok ve hepsinden aynı şekilde ücret alınıyor.

Özel hastaneye gidenler ilave ücret öder

Hastalandığınız zaman devlet hastanelerinin yanı sıra SGK ile anlaşmalı vakıf üniversite hastaneleri ile özel hastanelere gitmeniz mümkün. Ancak bu hastaneler hastalardan ilave ücret alabiliyor. Söz konusu ilave ücret tutarı mevcutta sağlık hizmeti bedelinin 2 katına kadar çıkabiliyor.
 

Örneğin, SGK ile anlaşması olan bir özel hastaneye veya vakıf üniversitesi hastanesine gittiğinizde Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre SGK’nın 300 TL şeklinde karşıladığı bir sağlık hizmeti alırsanız, hastane sizden ayrıca 600 TL isteyebiliyor. İşte buna ilave ücret deniyor.

Hastanede haklarınızı biliyor musunuz?

 

Hastaneye giden vatandaşlar muayeneden sonra önlerine konan faturalarla şok yaşayabiliyorlar. Bu sebeple bilinçlenmeleri ve haklarının farkında olmaları önemli.
 

Burada bilinmesi ve hastaların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sayabiliriz.
 

1 Vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almalı. Yoksa ilave ücret istenemez.
 

2 Hastaneler ilave ücret oranını gösterir bir levhayı ilave ücretin tahsil edildiği yere asmak zorunda.
 

3 Sağlık hizmeti bedelleri toplamının 100 TL’yi aşması halinde hastaneler, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir belgeyi hastaya vermek zorunda.
 

4 Ancak, hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorunda.

Fazla ilave ücret alan hastane ceza öder

Şayet gittiğiniz hastane sizden fazla ilave ücret aldıysa ne yapmalısınız? Derhal durumu SGK il müdürlüğüne şikayet etmeniz gerekli. Bu durumda hastaneye fazla alınan tutarın 10 katı kadar ceza kesilmekte. Eğer hastane fazla aldığı tutarı hastaya iade ederse kesilecek ceza tutarı 5 katına düşüyor.
 

Bunun yanında, hastane ilave ücret tutarını ve ayrıntısını gösteren belgeyi hastaya vermezse 3 bin TL ceza ödemek zorunda.

 

Acil durumlarda ilave ücret alınmıyor
 

İlave ücretin bazı işlemlerden alınması söz konusu değil. Örneğin, acil servislerde acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer acil servislerin yeşil alanlarında (yani acil müdahale gerektirmeyen bölümünde) muayene olursanız hastane ilave ücret alabilir. Sarı ve kırmızı alanlarda ise ilave ücret ödemeniz gerekmiyor. Bunun için hastaneye gittiğinizde acil girişinizin hangi bölüme yapıldığına dikkat edin.
 

Bunun dışında; yoğun bakım hizmetleri, kanser tedavileri (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yenidoğana verilen sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri gibi bazı sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamıyor.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 07.03.2016)

GÜNDEM