BASINDAN YAZILAR
Limited Şirket Ortağı’nın Ortaklıktan Çıkması / Gülden Türkyaman - MuhasebeTR

Limited Şirket Ortağı’nın Ortaklıktan Çıkması / Gülden Türkyaman

 Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 638. Maddesi uyarınca; Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabileceği gibi bu hakkın kullanılmasını (çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı) Şirket Sözleşmesi ile belirli şartlara da bağlayabilir.

Ayrıca her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.

TTK 641. Maddesi uyarınca, Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir. Şirket sözleşmesinde öngörülen ayrılma hakkı dolayısıyla, şirket sözleşmeleri ayrılma akçesini farklı bir şekilde düzenleyebilirler.

Ayrılma akçesi;

a) Şirket kullanılabilir bir özkaynak üzerinde tasarruf ediyorsa,

b) Ayrılan kişinin esas sermaye payları devredilebiliyorsa,

c) Esas sermaye, ilgili hükümlere göre azaltılmışsa,

ayrılma ile muaccel olur.

(Kaynak: Hurses | 03.03.2016)

GÜNDEM