BASINDAN YAZILAR
Kazım YILMAZ - İnşaatçılar her yıl kâr tespit edebilecekler - MuhasebeTR

Kazım YILMAZ - İnşaatçılar her yıl kâr tespit edebilecekler

İnşaatçıların yıllara yaygın inşaat işlerinde, hak edişlerden vergi kesiliyor ve kâr üzerinden vergileme işin bittiği yıl yapılıyor. Maliye Bakanlığı bunu, 'iş sürdüğü sürece kâr tespit edilemez ve dağıtılamaz' şeklinde anlıyor. Kâr tespiti ile vergi matrahı tespiti farklıdır. Kâr, Ticaret Kanunu'na, matrah ise vergi kanunlarına göre yapılır. Ama Maliye Bakanlığı vergi kanununda yapılmış bir düzenlemeyi ticaret kanunu hükmü gibi algılıyor. Yıllardır bunun yanlış olduğunu yazıyoruz.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından da kârın her yıl tespit edileceğine dair standart yayınladı. Söz konusu standartta yıllara yaygın inşaatlarda yıllık kârının nasıl tespit edileceği de belirlendi. Bu standardı İnşaat Muhasebesi ve Vergilendirilmesi kitabımda anlattım.
İnşaat firması sahipleri iş bitip, kârı tespit edilmedikçe yıllarca firmadan kâr alamazlar. İş çok kârlı bile olsa. Alırlarsa bu para için firma tarafından faiz hesaplanır, gelir yazılıp üzerinden vergi ödenir. Tabii ki ayrıca KDV de ödenir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 22.11.2007)

GÜNDEM