BASINDAN YAZILAR
30 Yıldan Fazla Hizmet Süresi Olanlar Emekli İkramiyesi Almak İçin Ne Yapmalı? / Çağrı Ünsal - MuhasebeTR

30 Yıldan Fazla Hizmet Süresi Olanlar Emekli İkramiyesi Almak İçin Ne Yapmalı? / Çağrı Ünsal

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4'te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştı.

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4'te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştı.

07/01/2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararından, bu tarihten önce emekli olanların faydalanıp faydalanamayacağı tartışılırken, sitemizde yer verdiğimiz haberle Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin bu kapsamda olan emeklileri sevindirecek bir karara imza attığını belirtmiştik. (Tıklayınız)

Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin hukuk devleti ilkesine uygun ve doğru bir hukuksal zemine dayandırdığını düşündüğümüz söz konusu kararı henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, konu hakkında emsal karar özelliği taşımaktadır.

Bu karardan sonra 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan sitemiz üyelerinden ne yapılması gerektiği konusunda sorular almaya başladık ve bu soruların bilhassa SGK'ya ne şekilde başvurulması ve akabinde ne yapılması gerektiği noktasında toplanmış olduğunu görüyoruz.

Bu süreçte öncelikle yapılması gereken, SGK'ya bir dilekçe ile başvurmak ve SGK'nın bu dilekçe üzerine işlem yapmasını beklemek olacaktır. TC kimlik numaranız ve sicil numaranızın yer aldığı, hizmet süreniz ve emekliliğe ayrıldığınız tarih bilgilerinin bulunduğu bir dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli olacaktır. SGK, gerek duyduğu takdirde çalıştığınız kurumla resmi yazışma yaparak sicil dosyanıza ulaşmak durumundadır.

Başvurunuz üzerine SGK'nın ret cevabı vermesi veya hiçbir cevap vermemesi durumunda idare mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekmektedir. İdari dava açma süresi 60 gün olup, bu süre ret cevabının size tebliğ edilmesiyle veya SGK tarafından hiç cevap verilmemesi halinde cevap verilmeyen 60. Günün bitiminde başlamaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere açılacak bu davada Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin kararı emsal olacaktır.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

ANKARA

BAŞVURAN : .......................................... (TC Kimlik No: ...................)

Adres

VEKİLİ : (Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda)

Adres

KONU : Ödenmeyen emeklilik ikramiyesi farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : ..../..../...... tarihinde ........ kurumunda göreve başlayıp .../.../.... Tarihinde emekliye ayrıldım. SGK sicil numaram ..........'dır.

Malumları olduğu üzere emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağına dair 17/01/2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun md. 1 ile değişik 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu md. 89/4 hükmü, 07/01/2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 25/12/2014 tarih ve 2013/111 E., 2014/195 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Bu çerçevede emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan hizmet sürelerinin dikkate alınmamasına ilişkin yasal dayanak ortadan kalkmıştır.

SONUÇ ve İSTEM : Meri mevzuat ve yukarıda açıklanan nedenler ile Sayın Başkanlığınızca resen gözetilecek nedenlerden ötürü; 30 yılı aşan hizmet sürelerim dikkate alınarak hak etmiş olduğum emeklilik ikramiyesinin yeniden hesaplanması ve tarafıma ödenmemiş olan ikramiye farkının aşağıda bilgileri bulunan banka hesabıma yasal faizi ile birlikte yatırılması hususunu saygılarımla (vekaleten) arz ve talep ederim.(Tarih)

Başvuran

..............

İmza

HESAP SAHİBİ: ................

IBAN: ....................

(Kaynak: Memurlar.net | 02.03.2016)

GÜNDEM