BASINDAN YAZILAR
Memurun SSK’lı Geçen Sürelerinin Memuriyete Faydaları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurun SSK’lı Geçen Sürelerinin Memuriyete Faydaları / Şevket Tezel

  Okurum Y. Altınkaynak SSK’lı statüde geçen sürelerin memuriyette intibak ettirilmesi gibi çok merak edilen bir konuda soru yöneltmiş:
“2007 yılından itibaren kesintisiz SSK’lı olarak çalışmaktayım. 2008-2010 yılları arasında üniversite hastanesinde 4/B’li sözleşmeli olarak çalıştım. Şu an altı yıldır enteral beslenme hemşiresi olarak çalışmaktayım. Bu ay üniversite hastanesi 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru alımı yaptı ve KPSS puanımla oraya kabul edildim. Şu an çalışmakta olduğum firmadan istifa etmem gerekiyor tazminat hak eder miyim? İkinci sorum ise devlet memuru olarak işe başladığımda daha önce çalıştığım toplamda 6 yılı saydırabilir miyim? (yıllık izin, kıdem vs. olarak)"

Okurumun sorusunun birçok boyutu var. Bir kere 657 sayılı Kanunu 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde çalışırken 2011 yılında yürürlüğe giren 4924 kanunla veya 2013 yılında yürürlüğe sokulan 6495 sayılı kanunla memur kadrolarına geçirilen 4/B’li sözleşmeli bir memur olmadığınızdan intibak haklarınız onlar gibi olmayacak.

Bağ-Kur primleri olan çalışan SSK'dan emekli olabilir mi?

4/C SİGORTASI

Ayrıca ilk defa 15 Ekim 2008 ve sonrasında memur yani 5510 sayılı Kanuna tabi 4/c sigortalısı olduğunuzdan hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmuyor. Yani derece ve kademenize göre emekli edilmeyeceksiniz.
657 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri sınıfında bir hemşire olarak sözleşmeli iken geçen sürelerin dörtte üçünün Kazanılmış hak aylık derecesi bakımından değerlendirilmesi gerekiyor. Oysa 4924 ve 6495 sayılı Kanunlarla kadroya geçirilen sözleşmeli personelin hizmetleri birebir oranında intibak ettirilmişti.
15 Ekim 2008 ve sonrasında memur yani 5510 sayılı Kanuna tabi 4/c sigortalısı olduğunuzdan hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmuyor. Yani derece ve kademenize göre emekli edilmeyeceksiniz.
Özel sektörde olsun kamu sektöründe olsun SSK’lı statüde geçen hemşirelik sürelerinizin dörtte üçünün kazanılmış hak aylık derecesinde sayılması ve bu sürelerin 30 günlük yıllık izin hakkı için gerekli 10 yıllık hizmet süresi hesabında değerlendirilmesi gerekir.
Fakat sizin sürelerinizden kamu sektöründe sözleşmeli olarak geçen kısmı yıllık izin bakımından tefrik etmek gerekiyor. Zira konuyla ilgili Tebliğe göre Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması icap ediyor.

YILLIK İZİN KIDEMİ

Yani sağlık hizmetleri sınıfı bir personel olarak son altı yıldır olduğu gibi SSK’lı statüde aynı işi yapar iken geçen hizmetlerinizin her dört yılı için üç yılının memuriyette geçmiş gibi sayılması, 2008 – 2010 arasında kamuda geçen sözleşmeli sürenin yıllık izin bakımından değerlendirilmesinde birebir oranında yıllık izin kıdemine sayılması gerekiyor.

YENİ MEMURLAR
Fakat belirtelim ki 15.10.2008 ve sonrasında memur olan bir kamu çalışanı olarak bahse konu intibakların emekliliğinize bakan hiçbir yönü bulunmuyor. Zira sizin durumunuzdakilerin emekli aylıkları daha önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlar gibi sınıf ve unvanınıza göre derece, kademe ve ek göstergelerine göre değil prime esas kazanç matrahlarına göre tıpkı SSK’lıların veya 2008 sonrası Bağ-Kur sigortalısı olanlar gibi yapılması gerekecek.
15.10.2008 ve sonrasında ilk defa 4/c sigortalısı sayılan personelin, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle bahse konu sürelerin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmayıp yalnızca toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekiyor.

Memurlar için hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır? 

YENİ MEMURUN MAAŞ HESABI
Bundan sonra en az 3,5 yıl ve daha fazla memuriyette bulunursanız emeklilik yaşı hesabınızın da 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre yapılması gerekeceğinden diğer SSK’lılar gibi 25 yıl sigortalılık süresi, 4 bin 500 gün ve 58 yaşında değil, 9000 günü doldurma tarihinize göre yapılacağını önemli belirteyim.

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre 4/c sigortalılığından emeklilik bakımından gerekli 9000 gün sayısını;
01.01.2036’dan önce dolduran kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaş,
01.01.2036 ilâ 31.12.2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
01.01.2038 ilâ 31.12.2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
01.01.2040 ilâ 31.12.2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
01.01.2042 ilâ 31.12.2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
01.01.2044 ilâ 31.12.2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
01.01.2046 ilâ 31.12.2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
01.01.2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, 
yaşlarını doldurduklarında emekli olurlar.

TAZMİNAT KONUSU
Memur olmak için istifa etmeniz, ayrıldığınız özel firmanın size kıdem tazminatı ödemesini gerektirmez.

(Kaynak: Memur Haber | 24.02.2016)

GÜNDEM