BASINDAN YAZILAR
Memur Hangi Durumlarda Kınama Cezası Alır? - MuhasebeTR

Memur Hangi Durumlarda Kınama Cezası Alır?

 657 sayılı Kanun'a göre devlet memurların hangi durumlarda kınama cezası alacağı belirtiliyor. Memurun alacağı bu kınama cezası mesleğini nasıl etkiliyor? İşte detaylar...

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektirecek fiil ve haller ağırlık derecelerine göre beş gruba ayırmış ve en hafif ikinci ceza olarak da “kınama” cezası düzenlendi. Devlet memurları hangi durumda kınama cezası alır? Detaylar haberimizde...
memurunyeri.com'da yer alan habere göre, “Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi” anlamına gelen kınama cezasının hangi durumlarda alanacağı 657'de belirtilmiştir.

657 SAYILI KANUN'DA KINAMA CEZASI DURUMLARI BELİRTİLMİŞTİR!
657 sayılı Kanun, kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri tek tek yer alıyor. Ancak, sayılan bu fiil ve hallerin yanı sıra, bir alt ceza olan uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden dolayı (tekerrür uygulaması) ve aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden dolayı (bir alt ceza uygulaması) da memurun kınama cezası alabilir.


KINAMA CEZASINI GEREKTİREN HALLER
657 sayılı Kanun'da kınama cezasını gerektiren haller belirtilmiştir. Buna göre Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;
-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranırsa,
-Eşinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmezse,

Hangi memurlar gece vardiyasında çalışamaz?
-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranırsa,
-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunursa,
-Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanırsa,
-Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybederse,
-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunursa,
-İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşırsa,
-Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunursa ve bu tür yazı yazarsa, işaret, resim ve benzeri şekiller çizer ve yaparsa,
-Verilen emirlere itiraz ederse,
-Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olursa,
-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozarsa,
-Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verirse kınama cezası alır.

(Kaynak: Memur Haber | 22.02.2016)

GÜNDEM