BASINDAN YAZILAR
Yetim Aylığı Talebi Reddedilen veya Aylıkları Kesilenlere Fırsat / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Yetim Aylığı Talebi Reddedilen veya Aylıkları Kesilenlere Fırsat / Ahmet Metin Aysoy

 Asgari ücretin 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 artması işçileri memnun etmesinin yanı sıra ölüm aylığı bağlanması için gelirlerinin asgari ücretten az olması koşulunu sağlayamadıkları için yetim aylıkları kesilmiş ya da yetim aylık talepleri reddedilmiş kız çocukları ile anne ve babalara da yeniden aylık bağlanma imkanı yaratmıştır.

1.10.1972 -3.10.2000 ile 8.8.2001-1.8.2003 tarihleri arasında vefat eden Bağ-Kur sigortalısından dolayı yetim aylığı bağlanacak kız çocukları için ‘Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak’ ile ana babalar için aranan ‘Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması’ şartlarının tespiti diğer bir ifadeyle ‘geçimini sağlayacak gelir’ kavramının belirlenmesinde; kız çocukları veya ana/babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları ve buralardan aylık alıp almadığı ile tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının İş Kanununa göre 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret (brüt asgari ücret) tutarının altında olup olmadığı hususları sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilmektedir. (SGK 2013/26 sayılı Genelge)

 Bilindiği gibi, 2015 yılı sonu itibariyle aylık brüt asgari ücret 1.273, 50 TL iken, 2016 yılında yüzde 30 artışla 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 2015 yılında gelirlerinin aylık 1.273,50 TL üstünde olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yetim aylıkları kesilen veya aylık talepleri reddedilen kız çocukları ile anne-babalar 2016 yılı aylık brüt asgari ücretin 1.647,00 TL’ye çıkması karşısında, SGK’ya başvurarak yeniden aylık alma imkanına sahip olacaklardır.

Örneğin, aylık gelirinin 2015 yılında 1.400 TL olması nedeniyle, yetim aylığı kesilen veya talebi reddedilen kız çocuğu, 2016 yılında SGK’ya başvurarak yetim aylığı bağlatabilecektir.

2008/Ekim ayından sonra ölen 4/1-(a) ve 4/1-(b)  (SSK ve Bağ-Kur) sigortalılarının ana ve babalarına aylık bağlanması için eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması (65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmaz) diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması ve her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin (asgari geçim indirimi hariç) net tutarından daha az olması şartları aranmaktadır. (SGK 2013/26)

Bilindiği gibi, asgari geçim indirimi hariç, 2015 yılı sonu itibariyle aylık net asgari ücret, 910, 43 TL iken, 2016 yılında 1.177,46 TL olmuştur.

Bu nedenle, aylık gelirleri 910,43 TL üzeri olduğu için 2015 yılında aylık talepleri reddedilen veya aylıkları kesilen ana ve babalar, 2016 yılında aylık net asgari ücretin 1.177,46 TL’ye yükselmesi dolayısıyla, SGK’ya başvurarak aylık bağlatabileceklerdir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 16.02.2016)

GÜNDEM