BASINDAN YAZILAR
Kendi İşi Olan Emeklilere Müjde! / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Kendi İşi Olan Emeklilere Müjde! / Mehmet Bulut

 Emeklilikten sonra kendi işini kuranlar, emeklilik maaşlarının yüzde 10'unu SGK'ya prim olarak ödüyordu. Geçen hafta çıkan torba yasa ile bu durum kalktı. Peki bu imkândan kimler faydalanabilecek?
 

Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa ile çalışma hayatına yönelik önemli düzenlemeler getirildi. Bunlardan birisi ise emeklileri yakından ilgilendiriyor.
 

Yıllarca çalıştınız, SGK'ya primler yatırdınız, yaşınızı doldurdunuz ve emekliliğe hak kazandınız. Tüm bunlardan sonra emeklilikte ne yapacağınızı düşünmeye başladınız. Eğer ki aldığınız tazminat ve yaptığınız birikimlerle emeklilikten sonra bir şirket kurmayı planlıyorsanız SGK'ya prim ödemek zorunda kalıyordunuz. Hem de emekli maaşınızın %10'u tutarında.
 

Örneğin 1.000 TL emekli maaşınız varsa böyle bir durumda 100 TL'si prim olarak kesiliyordu.
 

Prim kesintisi kaldırıldı
 

Bir kişi emekli olduktan sonra Devletten emekli aylığı alıyor. Bunun yanı sıra sağlık giderleri de SGK tarafından karşılanıyor. Yani sosyal güvenlik anlamında ihtiyaç duyduğu en önemli iki kalem emeklilik sayesinde karşılanıyor.
 

Buna karşın emekli olup bir şirket kurduğu veya mevcut bir şirkete ortak olduğu zaman SGK prim ödemesini istiyordu. Yani karşılığı olmadan boşu boşuna para alıyordu.
 

Getirilen yeni düzenleme ile önümüzdeki aydan yani Mart ayından itibaren %10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi uygulaması kaldırıldı.

Kimlerin maaşı artacak

 

Peki %10'luk sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ile birlikte hangi emeklilerin maaşı artacak?
 

Emekli olup aşağıdaki faaliyetleri yürütenlerden artık kesinti yapılmayacak ve maaşları da artacak:
 

Ticarî kazanç nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 

Serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,
 

Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 

Limited şirket ortakları,
 

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,
 

Donatma iştiraklerinin ortakları.

Anonim şirket ortaklarında durum farklı

Sosyal güvenlik destek primi uygulamasında anonim şirket ortaklarında farklı bir uygulama vardı. Eğer emekli olmadan önce veya sonra herhangi bir limited şirkete % 1 hisse ile ortak olmuşsanız emekli aylığınızdan % 10 prim kesiliyordu. Ancak bir anonim şirkette % 99 hisseniz varsa dahi aylığınızdan prim kesilmiyordu.
 

Çünkü anonim şirket ortaklarından sadece yönetim kurulu üyelerinin emekli maaşından prim kesintisi yapılıyordu. Eğer yönetim kurulu üyesi olmadan anonim şirket ortağı olduysanız emekli maaşınızdan prim kesintisi olmuyordu.
 

Yani anonim şirkette yönetim kurulu üyesi olmayan emeklilerin maaşına yapılan düzenleme ile zam gelmesi söz konusu değil.

 

İşçi emeklilerden prim alınmaya devam
 

Girişimciliği seçen, işyeri kuran veya bir şirkete ortak olan emeklilerin maaşından kesilen sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı. Ancak emekli olduktan sonra işçi olarak çalışmaya devam eden kişilerden prim alınma uygulaması devam edecek.
 

Burada farklı olan durum, emekli işçilerin sosyal güvenlik destek primleri emekli maaşlarından kesilmiyor. Aynen diğer işçiler gibi işvereni tarafından primleri SGK'ya yatırılıyor.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 15.02.2016)

GÜNDEM