BASINDAN YAZILAR
Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorunu Bu Defa Çözüldü / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorunu Bu Defa Çözüldü / Şevket Tezel

 

Bu sitede (www.alitezel.com) yayımlanan 10.06.2015 tarihli yazımızda "Uzman Erbaşlara Ek Gösterge Hakkı mı Şakası mı?" başlıklı yazımızda bizce eksik olan gösterge tablolarındaki noksanlığı vurgulayarak getirilen bir hakkın kadüklüğünü vurgulamıştık. 

 

UZMAN ERBAŞLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler

Kademeler

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

---

4

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

1265

5

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

590

600

610

620

630

645

660

675

690

11

560

570

580

590

600

610

620

630

645

 

Uzman çavuşlar, 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar iken Tablodan görüleceği üzere uzman erbaşlar 3.dereceden daha yukarıya çıkamıyorlardı.

Ek Göstergede Ne Oldu?

Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin üçte ikisinin uygulanması, ancak bunlara uygulanacak ek gösterge rakamının 2200’ü geçmemesi gerektiği 6519 sayılı Yasa ile geçen yıl verilmiş ancak Gösterge Tablosunda değişiklik yapılmadığı için tam olarak yürürlüğe girememiş bulunuyordu.

Astsubaylara ve uzman erbaşlara uygulanacak ek göstergelere bakıldığında Kanunla bir hak verilmiş gibi gözüküyor ancak uzman erbaşların 3.dereceden daha üst derecelere yükselmesi öngörülmediği için 2200 astsubay ek göstergesinin üçte ikisi olan 1467 ek göstergeden daha üste çıkmak da mümkün gözükmüyordu.

O zaman da 2200 ek göstergeye kadar ek gösterge tanıma gibi bir hak lafta verilmiş olsa da pratikte verilmemiş oluyordu.

2200 ek göstergeye ulaşmak önemli, zira bu halde Emekli Sandığı matrahı bakımından en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 55’i değil yüzde 85’i esas alınıyor. Bu durumda Emekli Sandığı matrahı sırf bu kalemden dolayı şu anki rakamlara göre 253 TL artıyor. Bu da emekli aylığında en az 190 TL artış demek oluyordu. 2200 altındaki ek göstergeler ise emekli aylığı bakımından birbirine çok yakın aylıklara yol açıyor.

demiş ve

"Bu nedenle 6519 sayılı Kanunla 2014 yılında tanınan ve Yönetmelik değişikliği de ancak 28 Mayıs 2015 tarihli RG'de yayımlanan değişiklik ile yapılabilen bahse konu hakkın anlam kazanması için “Gösterge Tablosunda” da değişiklik yapılarak uzman erbaşların 1.dereceye kadar yükselebilmesinin önü açılması gerekiyor. Aksi halde "Kimsenin yararlanması mümkün olmayan bir hak" kanunla lafta vermek "Dostlar alışverişte görsün" anlayışının bir tezahürü olmaktan kurtulamayacaktır."    

diye de vurgulamıştık.

Nihayet Doğru Şekilde Yasalaştı

Nihayet uyardığımız konu yetkililerin dikkatini çekti ve bu defa TBMM’de oylanarak kabul edilen ve 10.02.2016 tarihli (Dünkü) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Torba Kanun görüşmelerinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda verilen ek önerge ile gösterge tablosu da değiştirilerek uzman erbaşlar adına bu çağrımız karşılık buldu. Zira TBMM'de kabul edilen son Torba Yasanın uzman erbaşlarla ilgili 3269 sayılı Kanundaki "Uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3’ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200’ü geçemez."

ifadesi

"Uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6'sı uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000’i geçemez.

biçimine dönüştürüldü ve gösterge tablosuna

1

1320

1380

1440

1500

 

 

 

 

2

1155

1210

1265

1320

1380

1440

 

 

 

satırları eklenerek uzman erbaşların 2200 ek gösterge ile birlikte 3000 ek göstergeye de ulaşabilmelerinin önü açıldı.

Bu durumda uzman erbaşların yeni gösterge tablosu aşağıdaki gibi olacak.

 

Dereceler

Kademeler

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1320

1380

1440

1500

 

 

 

 

 

2

1155

1210

1265

1320

1380

1440

 

 

 

3

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

---

4

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

1265

5

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

620

630

645

660

675

690

705

720

740

10

590

600

610

620

630

645

660

675

690

11

560

570

580

590

600

610

620

630

645

 

Şayet uzman erbaşlar yükseköğrenim almış iseler 1 inci dereceye yükselebilecek ve emsali astsubayların 5/6'sı olan 3000 ek göstergeye ulaşacaklar.

Bu durumda 6663 sayılı torba Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra astsubayların ek göstergelerine göre uzman erbaşların ek göstergeleri de aşağıdaki şekilde belirlenecek.

Uygulama 15.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.

DERECE

ASTSUBAYLARIN

EK GÖSTERGESİ

UZMAN ERBAŞA UYGULANACAK EK GÖSTERGE

1

3600

3000

2

3000

2500

3

2200

1833

4

1600

1333

5

1300

1083

6

1150

958

7

950

792

8

850

708

 

Bu durum uzman erbaşların görev aylıklarında artış meydana getireceği gibi emekli aylıklarında da aşağıdaki gibi farklılık meydana getirecek.

Örneğin 1/4'üne yükselecek bir uzman erbaş için meydana gelecek emekli aylığı ve ikramiye artışını aşağıdaki gibi görebiliriz.

Görüleceği üzere 25 yıllık hizmetle emekli olacak bir uzman erbaş için emekli aylığı farkı 300 TL olacak. Uzman jandarmalar ile uzman erbaşlar arasındaki emeklilik hakları da daha üst bir noktada eşitlenmiş olacak.

 

 

 

 

 

 

25

26

27

28

29

30

UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA HARİÇ) 3/8.DERECE (ESKİ)

Emekli Maaşı

1.613,71

1.635,23

1.656,74

1.678,26

1.699,78

1.721,29

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.678,26

1.700,64

1.723,01

1.745,39

1.767,77

1.790,14

Emekli İkramiyesi

53.790,41

55.942,02

58.093,64

60.245,26

62.396,87

64.548,49

UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 1/4.DERECE (YENİ)

Emekli Maaşı

1.913,67

1.939,19

1.964,70

1.990,22

2.015,73

2.041,25

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.990,22

2.016,75

2.043,29

2.069,82

2.096,36

2.122,90

Emekli İkramiyesi

63.788,98

66.340,54

68.892,10

71.443,66

73.995,22

76.546,78

 

Uzman Erbaşlara İntibak Yapılacak

Bu durumda yükseköğrenim yapmış olanların 1 inci dereceye, lise ve dengi okul mezunlarının 2 nci dereceye gelmelerinin nasıl olacağı, geçmişte uzman erbaşlıktan emekli olanların öğrenim durumu intibaklarının nasıl yapılacağı da düzenlemede 3269 sayılı Kanuna eklenecek aşağıdaki ek 4 üncü madde ile öngörülmüş bulunuyor.

Buna göre;

Uzman erbaşlardan görevde bulundukları süre içerisinde iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara bir kademe, üç yıl süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara iki kademe, dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlayanlara ise bir derece verilecek. İki veya üç yıl süreli yükseköğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, görevde bulundukları süre içerisinde dört veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılacak. Yükseköğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemlerinin toplamı bir dereceden fazla olamayacak.

İki yıl veya daha uzun süreli yükseköğrenimi tamamladıktan sonra uzman erbaşlığa girenler hakkında da aynı yöntem uygulanacak. Bu intibaklar, personelin mezuniyetine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihten geçerli olarak yapılacak. Ancak, bunlara geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmeyecek.

Yükseköğrenim mezunu olmayan uzman erbaşlar, ikinci derecenin altıncı kademesine kadar ilerleyebilecekler. Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olanlardan ikinci derece için öngörülen üçüncü veya daha sonraki kademeleri kazanılmış hak aylığı olarak almış olup; üçüncü kademede en az bir yılını tamamlayan, sicil belgelerinin son altı yıllık sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerlemesi yapma şartlarını taşıyanlar, birinci dereceye yükseltilecekler.

Emekli Uzman Erbaşların Durumu

Daha önce emekli olan uzman erbaşlar da verilen ek gösterge hakkından yararlanarak aylıklarını yükseltebilecekler. Yasanın yürürlük tarihinden sonrası için geçerli olacak bahse konu ek hakta uzman erbaşın görevinin sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları esas alınarak belirlenecek.

Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ise ödenmeyecek. 

 

(Kaynak: Ali Tezel | 11.02.2016)

GÜNDEM