BASINDAN YAZILAR
Mali Tatil Uygulamasında Neler Değişti? / Bünyamin Esen - MuhasebeTR

Mali Tatil Uygulamasında Neler Değişti? / Bünyamin Esen

 İzmir’den muhasebeci mali müşavir okurumuz Akın Serinkanlı soruyor: “Bünyamin bey, Resmi Gazetede yayınlanan torba kanun ile mali tatil değiştirilmiş. Mali tatilde nelere dikkat etmemiz lazım, neler değişti? Ayrıntılı açıklayabilir misiniz?”

Sayın okurum, Mali Tatil ülkemizde 2007 yılından beri uygulanan bir mali düzenleme.

Mali tatil boyunca beyanname ve ödeme sürelerinin uzatılması ile muhasebeciler ve mali müşavirlerin birkaç hafta da olsa tatil yapabilmesi sağlanıyor.

Son Torba Yasa ile Mali Tatil uygulamasında önemli değişiklikler oldu. Okurlarımızdan bu yönden sıkça sorular alıyoruz. Mali Tatil uygulamasında neler değişti, ayrıntılı olarak açıklayalım.

Mali Tatil Nedir?

Mali tatil çeşitli mali yükümlülüklerin ve ödemelerin sürelerinin uzatıldığı bir dönemi ifade ediyor.

Mali Tatil yasa gereğince her yıl ayni dönemde uygulanıyor.
Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) malî tatil uygulanıyor. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlıyor.
Mali tatil artık ülkemizde hem muhasebeciler hem işverenler hem de ilgili diğer kişilerce tamamen kanıksanmış ve benimsenmiş bir uygulama…

Son Günü Mali Tatile Gelen Süreler Uzuyor

Son günü malî tatile rastlayan çeşitli süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bunlar şunlar:

- Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

- Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

- Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

İşlemeyen Süreler Var

Son günü mali tatile gelmesi halinde işlemeyen bazı süreler de bulunuyor.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemiyor.

Keza, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemiyor, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamıyor.
Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemesi de bir başka düzenleme…

Torba Yasa Neler Değişti?

Torba Yasa ile mali tatil içerisindeki uygulamalar değişmedi.
Ancak mali tatilin sonuna rastlayan bazı süreler son değişiklikler ile değiştirildi.

Son Torba Yasaya göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten yukarıda saydığımız tüm kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.


Eskiden bu süre yedi gün olarak uygulanıyordu.

Keza ayni şekilde, Torba Yasa gereğince beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. Eskiden bu süre de üç gün sayılıyordu.
Özetle, Mali Tatil uygulaması sürüyor, bu yıl da 1 Temmuz-20 Temmuz arası Mali Tatil olacak. Ancak uygulamada bazı ufak değişiklikler yapılmış bulunuyor.

---

 

Kıssadan Hisse
“Değişim ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.”
— Terry Neil

(Kaynak: Memur Haber | 10.02.2016)

GÜNDEM