BASINDAN YAZILAR
Erkekler Analık İzni Kullanacak / Arif Temir - MuhasebeTR

Erkekler Analık İzni Kullanacak / Arif Temir

 Başlığı okuyunca 'erkek doğum mu yapıyor ki analık izni kullansın?' diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak bu durum mevzuatımıza yeni girdi. Bu düzenleme 29.01.2016   tarihli  ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirildi. Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı.  Söz konusu kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 74. maddesinde düzenleme yapıldı. Buna göre; doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak. Bilindiği üzere kadın işçiye doğum yapması halinde doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra kullanması gereken sekiz haftalık olmak üzere toplam on altı hafta doğum izni veriliyor. Kadın işçi doğum yaparken ölürse on hafta kullanmadığı izin varsa bu izni kadın işçinin eşi kullanacak. 

Evlat edinen babaya analık izni 

Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılacak. Örneğin iki yaşındaki çocuğu evlat edinen Ahmet Bey'e evlat edinme tarihinden itibaren sekiz hafta analık izni kullanacak. 
Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecek. Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilecek. 

Ücretsiz izin kullanma hakkı da var 

Örneğin bir yaşındaki çocuğu evlat edinen Ali Bey, istemesi halinde altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Ali Bey, üç yaşını doldurmamış engelli çocuğu evlat edinmesi durumunda  üç yüz altmış gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 

Analık izinleri ile yarım çalışma(esnek çalışma) sürelerine ilişkin çalışmalardan iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı  Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi bu haklardan yararlanacak. Bu haklardan geniş bir çalışan kesimini kapsamına alan  borçlar kanununa tabi olarak çalışanlarda yararlanabilecek. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 09.02.2016)

GÜNDEM