BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliği Kâr Ettirir / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

İş Güvenliği Kâr Ettirir / Mehmet Bulut

 İşçilerinin güvenliğini önemseyen işyerleri maliyetlerden kâr edebiliyor. Eğer ki işveren olarak işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alıyorsanız ve iş kazası olmuyorsa daha az prim ödemeniz mümkün.
 

Sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma hayatında işverenlerin daha az prim ödemelerini sağlayan bazı imkanlar var. Ancak mevzuatın karışıklığı ve çokluğu nedeniyle bir kısmı bilinmiyor ve atlanıyor.
 

Bu imkanlardan birisi de işyerinde iş kazası olmaması durumunda az prim ödenmesi şeklindeki teşvik. İş sağlığı ve güvenliği paketi ile 2015 yılında getirilen düzenlemeyle artık işyerleri arasında prim oranı değişebiliyor. Böylece iş kazası gerçekleşmeyen işyerleri daha az prim ödeyebiliyor. 
 

Az prim ödemenin şartları neler?

 

İş kazası olmaması halinde daha az prim ödeme uygulaması tüm işyerleri için geçerli değil. Bazı şartlar var.
 

1-  Öncelikle prim indiriminden sadece çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabiliyor. Yani teşvik uygulaması maden, inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için geçerli.
 

2-  İşyerinde 10'dan fazla çalışanın bulunması gerekiyor. Yani 10 ve daha az çalışanı bulunan işyerleri çok tehlikeli grupta olsalar dahi bu teşvikten faydalanamıyor. Çalışan sayısının tespitinde, Türkiye genelinde birden fazla işyeri bulunan işverenin toplam çalışan sayısı esas alınıyor.
 

3-  Teşvikten faydalanmak için son şart ise işyerinde üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi. Şayet işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza meydana gelmişse prim indiriminden faydalanmak için 3 yıl beklenilmesi gerekiyor.

Prim indirimi ne kadar?

İşverenler işçilerine ödedikleri ücret üzerinden işsizlik sigortası primi ödüyorlar. Mevcut uygulamada brüt ücret üzerinden %2 oranında işsizlik sigortası söz konusu. Yani asgari ücretli bir çalışan için işverenin katlandığı işsizlik sigortası primi yaklaşık 33 TL.
 

Teşvik uygulamasına göre, çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10'dan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak üç yıl süreyle %1 olarak uygulanıyor. Dolayısıyla bu işverenler asgari ücretli bir işçi için aylık 16,5 TL teşvikten faydalanıyor.
 

Bu tutar işverenleri iş kazalarına karşı önlem almada teşvik eder mi bilinmez ama tutarın düşük seviyelerde olduğu bir gerçek…

Kaza olursa teşvik biter

Şayet prim indiriminden faydalanan bir işyerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelirse takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son veriliyor. İşverenler öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanmaya başlıyorlar.  

Usulsüz teşvike ceza var  

 

İş kazası teşvikinden yararlanan bir işveren, işyerinde gerçekleşen iş kazasını SGK'ya bildirmezse iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödüyor ve bu teşvikten beş yıl süre ile yararlanamıyor.
 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzelkişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzelkişi ortaklar hakkında yasaklama kararı veriliyor.
 

Ayrıca iş kazasını süresinde SGK'ya bildirmeyen işverene 6331 sayılı Kanun'a göre idari para cezası veriliyor. 

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 08.02.2016)

GÜNDEM