BASINDAN YAZILAR
Memurların Otuz Yıldan Fazla İkramiye Hakkında Dava Açma Süresine Dikkat / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurların Otuz Yıldan Fazla İkramiye Hakkında Dava Açma Süresine Dikkat / Şevket Tezel

 2015 yılı öncesinde memuriyetten 31 yıl ve daha fazla hizmetle emekli olanlara Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle açılan fazladan ikramiye hakkı konusunda haber ve yorumlarımızı okurlarımızla sıcağı sıcağına paylaştık. Önerilerimizi dikkate alanlar dava açtı ve kazandı. Okurum Nurettin Erol da bu kapsamda olmasına rağmen sürece tam riayet edememiş ve soruyor:

“2014 yılında kamudan emekli oldum. 37 yıl hizmetim var. 30 yıllık emekli ikramiyemi aldım. Anayasa Mahkemesinin 2015 yılı başında verdiği bir iptal kararı ile 30 yıl üstü hizmeti olanların da ikramiye almaları sağlanmıştır. Ben de bu karar çerçevesinde SGK'na 7 yıllık ikramiyenin ödenmesine ilişkin Şubat-2015 tarihinde dilekçe ile müracaat ettim. Nisan 2015 tarihinde Anayasa Mahkeme kararlarının geriye uygulanmayacağından dolayı ödeme yapılmayacağına ilişkin cevap geldi. Ben de bu karara ilişkin 60 gün süre içerisinde dava açma sürecini kaçırdım.

Benim gibi 30 yıl fazlası hizmeti olup da ikramiyesini alamadığı için mağdur olan emeklilerden birisi Ankara  12. İdare Mahkemesine açtığı davayı Temmuz 2015 tarihinde kazanmış. Açılan bu konudaki davalarda mahkemelerden davacının lehine karar verdiğini duyumlarını alıyorum. SGK tarafından dava kazananlara ilişkin ödeme yapıldığını öğrendim.

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararını emsal göstermek kaydı ile SGK'ya tekrar dilekçe ile müracaat etmem ve gelecek olumsuz cevap üzerine hukuki olarak tekrar dava açma imkânım var mı?

Varsa bu konuda davama bakan mahkemeye kurumdan gelecek cevap yasal süremde dava açmadığım ifade edilse bu cevaba mahkemenin bakış açısı ve yasal süre içerisinde açılmamış davalarda idari veya Danıştay mahkemelerden davanın lehinde emsal kararların olup olmadığı gibi konularda bilgi edinmek istiyorum.

 

Hemen konuya girelim.

Anayasa Mahkemesinin kararını da bu kararın muhtemel sonuçlarını da köşemizde zamanında değerlendirdik ve bu tür davaların kazanılabileceğini de vurguladık.

08.01.2015 tarihli makalemizde ve yine 24.04.2015 tarihli makalemizde " 30 yıldan fazla ikramiye hakkı olduğu halde 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin gerek dördüncü ve gerekse sekizinci fıkrasındaki hükümler nedeniyle 30 yılı aşan hizmet süresindeki ikramiyesini 15.12.2014 tarihinden önce emekli oldukları için alamayanların dava açmaları halinde kazanmaları kuvvetle muhtemel. Fakat “Son defa T.C.Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan” ibaresinin iptali sonrasında doğan ikramiye hakkının alınması amacıyla açılan davalar neticesinde gördüğümüz üzere ikramiye hesabında emekli olunan tarihteki katsayıların uygulanması yönünde karar çıkması da kuvvetle muhtemel olduğu için emeklilikleri çok eski tarihlerde olanlar için dava açmayı tavsiye etmiyorum. " demiş, kazanılmış örnek içtihatları da buradan paylaşmıştık.

Sizin emekli aylığınızın bağlanma tarihi itibariyle dava açmanızda parasal açıdan büyük yararınız olurdu. Bu amaçla dilekçe ile SGK'ya başvuru yapmanız gerekiyor ve olumsuz cevap üzerine de en geç 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi nezdinde dava açmanız gerekiyordu. Fakat siz dilekçe yazıp dava açmamışsınız. Dava açmayacak iseniz dilekçe de yazmamalıydınız. Vakıa şimdi yeniden dilekçe yapabilirsiniz, ama size gelecek cevap yeni bir olumsuz cevap değil, iki satır yazıyla "

"vaki başvurunuza daha önce .... tarihli yazımızla cevap verilmişti" biçiminde olacaktır.

Ha, bir hata ile aynı cevabı daha önce vermemiş gibi yazabilirler ve siz dava açabilirsiniz. Ama bu çok küçük bir ihtimalle gerçekleşebilecek arızi bir durum olur.

Eğer normal olarak daha önce cevap verildiğini vurgularlarsa dava açmanızı kesinlikle önermem, zira siz kanunla kayıtlı idari dava açma süresini bilinçli olarak geçirdiğiniz için, davanız çok büyük olasılıkla 60 günlük dava açma süresini aştığınızdan reddedilir.

Zira 2577 sayılı İdari Yargılama Kanununun 7 nci maddesine göre “Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı bir süre gösterilmemişse, Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün ve Vergi Mahkemelerinde otuz gündür.” hükmü yer aldığından olumsuz cevabın alınmasından itibaren 60 günlük süre içinde idari yargıya başvurulmazsa, dava reddedilir. Bu durumda, alacak hakkı zamanaşımına uğramamış olsa bile süresinde dava açılmadığı için dava edilebilme vasfı ortadan kalkmış oluyor.

 

Cevap Bekleme Süresi – Dava Açma Süresi Nüansına Dikkat

60 günlük dava açma süresine değinmişken benzeri konulardaki cevap bekleme süresi ile “Dava açma süresinin” farklarını da vurgulamakta yarar bulunuyor.

Şöyle ki:

Dava açmadan önce ilgili İdareye müracaat edilmiş ise önce 60 günlük cevap bekleme süresi devreye girer. Bu süre “dava açma süresi” değildir. Eğer İdare 60 gün içinde cevap vermişse cevabın alındığı günden itibaren 60 gün içinde dava açma süreci başlamış olur. Şayet İdare cevap vermemişse, 60 günlük “Cevap bekleme süresinin” tamamlanmasından 60 günlük dava açma süresi başlayacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 08.02.2016)

GÜNDEM