BASINDAN YAZILAR
Emekli, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların Maaş Farkları Yatıyor / İsa Karakaş - MuhasebeTR

Emekli, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların Maaş Farkları Yatıyor / İsa Karakaş

 T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereğince; Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve harp veya vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2015 yılına ait Ek Ödeme (Tütün İkramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 29 Ocak 2016 tarihinde ödenecektir.
Bu kapsamda yer alan 52 bin 751 kişiye yapılacak toplam ödeme 101 milyon 492 bin 177 lira 18 kuruş (101.492.177,18 TL)’dir. Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (Erbaş, Er, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre; 1.953,97 (Bin 953 lira 97 kuruş) ile 3.552,68 (3 bin 552 lira 68 kuruş) arasında değişmektedir.
Buna göre;
A- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere,
1 aylık tutarında,
 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat Döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat ayı olmak üzere,
2 aylık tutarında,
 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart Döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat, Mart ayı olmak üzere,
3 aylık tutarında,
B- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere,
1 aylık tutarında,
Aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

(Kaynak: İsa Karakas | 01.02.2016)

GÜNDEM