BASINDAN YAZILAR
Prim Borcu Olanlar Da Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

Prim Borcu Olanlar Da Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilir / Zekeriya Mutlu

 Hükümet, prim borcu bulunan esnaf sanatkarlarımız ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti alabilme imkanı sağlamış, 60 günden fazla prim borcu bulunanların sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından karşılanmaya devam edileceğini açıklamıştır. 

Bir süre önce yine bu köşede sağlık hizmeti fırsatını dile getirmiştik. Ancak esnaf sanatkarlarımızdan sıkça gelen sorular ve uygulamada karşılaşılan bazı aksaklıklar nedeniyle bu konuyu bir kez da işlemekte yarar görüyorum. 

SAĞLIK HİZMETİ İMKANI 

Bilindiği gibi, Ekim 2015 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla prim borcu bulunan esnaf sanatkarlarımız (Dolayısıyla bakmakla yükümlü olduğu kişiler de), sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktaydı. 

Ancak, 1 Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, 60 günden fazla prim borcu olan esnaf sanatkarların, önce yılbaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin önü açılmış, ardından bu süre 30 Haziran 2016'ya kadar uzatılmıştır. Özetle borçlu esnaf sanatkarlarımız ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler de, Temmuz ayına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 

Sağlık Bakanlığı konu hakkında yayınladığı genelge ile; 

'Prim borcu olmasına rağmen, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin, trafik kazası, acil, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, koruyucu sağlık hizmetleri, analık hali, gibi nedenlerle sağlık hizmeti almak için başvuran kişilerin sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından karşılanmaya devam edileceği' ni açıklamıştır. 

TEMMUZ'DAN SONRA SÜRMELİ 

Ülke genelinde yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu gelişmeyi olumlu buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Uygulama zor şartlar altında bulunan esnaf sanatkarlarımızın rahat bir nefes almasına vesile olmuştur. 

Ancak bu uygulamanın Temmuz ayından sonra da sürdürülmesini bekliyor, bunu üyelerimizin temel bir hakkı olarak görüyoruz. 

Çünkü esnaf sanatkarlar zaten sağlık kaleminin de dahil olduğu prim borçlarını faiziyle birlikte ödemekle yükümlü tutulmaktadırlar. Bu nedenle doğal olarak herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sağlık hizmeti almayı hak etmektedirler. 

Primleri devlet tarafından ödenen ve ekonomiye katkı veremeyen Yeşil Kart sahipleri bile sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken, üreten, istihdam yaratan ama ekonomik şartlar nedeniyle tıkanan üyelerimiz ve aileleri sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmamalıdırlar. 

EKONOMİK GERÇEKLER 

Ülkemizde toplumun çoğunluğunun geliri sınırlıdır ve borç yükü altındaki insanlar harcamalarını sınırlandırmışlardır. İnsanların bir şekilde tüketimlerini kısmaları ise, doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarlarımızın iş potansiyelinin düşmesine neden olmaktadır. 

Ekonomik sıkıntıların en büyük yükünü taşıyan esnaf sanatkarlarımız yine de her olumsuzluğa rağmen devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye çaba göstermekte, ancak istemese de zaman zaman SGK primleri gibi bazı vecibelerini düzenli şekilde yerine getirememektedir. 

Bu Türkiye'nin ve ekonominin bilinen bir gerçeğidir. 

Öte yandan, Temmuz başına kadar Türkiye'nin ekonomik gerçeklerinin değişmeyeceği ve borçlu esnaf sanatkarlarımızın da durumlarında hızlı bir iyileşmenin görülemeyeceği tahmin edilmektedir. 

Bu nedenle taleplerimize karşı hassasiyetle yaklaşan ülke yöneticilerine öncelikle teşekkür ediyor, bunun yanında mevcut koşulları göz önünde tutarak uygulamayı 30 Haziran'dan sonra da sürdürmelerini bekliyoruz.

(Kaynak: Yeni Asır | 28.01.2016)

GÜNDEM